Nejoblíbenějším pedagogem roku Fakulty managementu se stal Peter Pažitný

Výsledky historicky prvního ročníku celoškolské ankety o Nejoblíbenějšího pedagoga roku byly vyhlášeny v rámci akademického pléna 27. února 2020. Za Fakultu managementu získal prvenství a titul Nejoblíbenějšího pedagoga roku doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc. Peterovi gratulujeme!

Ankety, která byla uzavřena 21. února 2020, se zúčastnilo celkem 1958 studentů. Ocenění „Pedagog roku“ pak udělila rektorka, prof. Hana Machková, jednomu učiteli z každé fakulty na základě návrhu děkanů, který vycházel z hlasování studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. Pedagogy roku za další fakulty VŠE se stali:

  • Fakulta financí a účetnictví – Ing. Jan Molín, Ph.D.
  • Fakulta mezinárodních vztahů – doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
  • Fakulta podnikohospodářská – Ing. David Říha, Ph.D.
  • Fakulta informatiky a statistiky – Mgr. Milan Bašta, Ph.D.
  • Národohospodářská fakulta – Ing. Michal Mirvald, Ph.D.