Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. oficiálně jmenován děkanem Fakulty managementu

Své druhé funkční období ve funkci děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze započal 1. února 2020 doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

V čele nejmladší a nejmenší fakulty VŠE bude stát až do 31. ledna 2024. V pondělí 17. února 2020 převzal z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze, paní prof. Ing. Hany Machkové, CSc., oficiální jmenovací listinu. U této slavnostní příležitosti byl přítomen i předseda Akademického senátu VŠE, pan Ing. Marek Stříteský, Ph.D.

Rozhovor s děkanem Fakulty managementu nejen o Fakultě managementu, ale i o jeho minulém funkčním období, je dostupný na stránkách VŠE.

Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. oficiálně jmenován děkanem Fakulty managementu