Dny zdraví a pohybu – studentský projekt vyzývá ke zdravějšímu životnímu stylu

V říjnu 2019 proběhl druhý ročník studentského osvětového projektu Dny zdraví a pohybu Jindřichův Hradec, jehož cílem je snažit se šířit myšlenku zdravějšího životního stylu.

Letošní ročník byl opět koncipován ve formě odborných přednášek a workshopů a následných pohybových aktivit, díky čemuž mohli jeho účastníci nejen získat nové znalosti a informace týkající se zdravějšího životního stylu, ale rovnou si většinu těchto dovedností vyzkoušet v praxi. Projektu se celkem zúčastnilo přibližně 300 účastníků, přičemž většinu tvořila veřejnost z Jindřichova Hradce. Projekt tedy nemíří pouze na studenty, ale snaží se pomáhat všem. I díky němu se fakulta mohla v letošním roce opět otevřít a předvést lokální veřejnosti vše, co je schopna nabídnout. Akce získala i v letošním roce značnou podporu ze strany zastupitelů města Jindřichův Hradec, neboť nad ní opět převzal záštitu starosta města, pan Ing. Stanislav Mrvka.

První ze série přednášek proběhla v sobotu 12. října a vedl ji Jan Liška, certifikovaný trenér fitness, trenér kulturistiky, instruktor kondičního posilování a osobní trenér kondičního posilování. Všem účastníkům předal své znalosti o zdravé výživě spojené s fitness a kondiční kulturistikou a následně vedl s účastníky diskusi týkající se jejich dotazů na dané téma.

V pondělí 14. října následovala přednáška Andy Mokrejšové, která byla zaměřena na motivaci k pohybu a představení fitness programu FITFAB STRONG. V návaznosti na tuto přednášku si poté mohli návštěvníci vyzkoušet lekci jógy v prostorách auly Fakulty managementu.

Další sportovní aktivitou, která proběhla v úterý 15. října, byl již 7. ročník charitativního běhu Jindřichovým Hradcem s názvem Alfa Color Run 2019. Projekt Dny zdraví a pohybu během této akce zajišťoval především krátkou trasu, která byla určena rodinám s dětmi, mladým maminkám s kočárky či klientům organizace Otevřená Okna, z. ú., pro něž byl výtěžek z akce určen.

Problematiku pohybového aparátu a o tom, jak si při sportování a pohybu obecně neubližovat, přednášela ve středu 16. října Klára Vomáčková. Ta ve svém #fyziookénku představila všechna úskalí, která s sebou nesprávný pohyb či držení těla nesou. V následném workshopu, který proběhl v prostorách dvorany Fakulty managementu, si mohli všichni zájemci prakticky vyzkoušet a zjistit, jaké dělají při pohybu chyby a jak se jim vyvarovat.

Ve čtvrtek 17. října proběhl v rámci projektu certifikovaný kurz první pomoci. Díky spolupráci s oblastní pobočkou Českého červeného kříže se podařilo zajistit profesionálního lektora, který všechny zájemce provedl školením první pomoci. Zájemci si všechny život zachraňující úkony vyzkoušeli přímo na místě a po následné diskusi s lektorem všichni získali certifikát o absolvování kurzu s dvouletou platností.

Poslední přednáška, která proběhla v pondělí 21. října, byla zaměřena na sportovní aktivitu s názvem crossfit a vedla ji Lucie Minářová, která rovněž představila svůj projekt #jedunavýkon. Ve své přednášce se kromě této sportovní aktivity zaměřila rovněž na tématiku týmového ducha, díky němuž je motivace k pohybu ve skupině větší než při individuálních pohybových aktivitách. Po této přednášce si mohli opět účastníci vyzkoušet pod vedením lektorky specifika kruhového a funkčního tréninku.

V průběhu celého projektu měli účastníci možnost získat ceny od mnoha sponzorů a každý měl možnost občerstvit se na jednotlivých akcích. Děkujeme všem sponzorům, kteří akci podpořili. Díky jejich podpoře se mohl letos celý projekt opět o kus posunout.

Celá akce byla podpořena v rámci Studentské interní soutěže, která je určena na realizaci studentských projektů, jejichž cílem je rozvoj fakulty a vytváření odborných a volnočasových aktivit nejen pro studenty a zaměstnance fakulty, ale i pro širokou lokální veřejnost.