Absolventi Fakulty managementu získávají svůj klub

Se začátkem roku 2020 došlo k oficiálnímu zahájení Klubu absolventů Fakulty managementu. Fakulta se svými absolventy udržovala dlouhodobé intenzivní kontakty samozřejmě i v předchozích letech, nyní však došlo k významnému posunu a k vytvoření uceleného klubu, který by všechny absolventy dokázal aktivně spojovat a předávat jim novinky o dění na jejich Alma mater.

Nově byla spuštěna i webová platforma, jejímž cílem je sdružovat absolventy na jednom místě. Umožňuje jim tak nejen zjistit, co nového se na Fakultě managementu událo či co se (nejen pro absolventy) nově chystá, ale rovněž jim umožňuje vyhledávat své spolužáky a usnadňuje tak opětovné navazování sociálních sítí mezi nimi. Absolventi získávají díky Klubu absolventů jedinečnou možnost zapojit se aktivně do života fakulty, ať už formou hostování na odborných přednáškách, oponováním kvalifikačních prací současných studentů či nabídkou zprostředkování studentských odborných stáží a praxí v jejich domovských organizacích.

Členství v Klubu absolventů Fakulty managementu je zcela zdarma, stejně jako registrace do webové platformy.

Absolventi Fakulty managementu získávají svůj klub