Zápis z jednání Akademického senátu FM VŠE

zápis z jednání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE ze dne 14. května 2018 je k dispozici v dokumentovém serveru akademického senátu.