Přijetí na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek

Podmínky pro akademický rok 2018/2019

V tomto případě stačí pouze poskytnout společnosti Scio s. r. o. souhlas (lze udělat i zpětně po již absolvovaném testu) s předáním výsledku na Fakultu managementu VŠE. Fakulta si potom výsledek testu zjistí u společnosti www.scio.cz, s. r. o. sama automaticky. V případě, že uchazeč souhlas s předáním výsledku nedá, bude muset výsledek testu OSP či VŠP prokázat příslušným certifikátem o výsledku testu zaslaným tak, aby byl na fakultu doručen nejpozději 11. 5. 2018.
Pokud bude vzhledem ke kapacitním omezením nutné sestavit pořadí uchazečů, bude se sestavovat na základě harmonizovaného percentilu z testu OSP či VŠP. Mohlo by se tedy stát, že pro prominutí přijímací zkoušky bude nutný i lepší výsledek, než je požadovaná minimální hranice. Vzhledem k tomu, že termín pro vyhodnocení žádostí o prominutí přijímací zkoušky je stanoven na 13. 5. 2018, bude poslední termín testu OSP (resp. VŠP) u společnosti Scio s.r.o., jehož výsledky mohou být započítány, 28. 4. 2018 — výsledky z termínu 26. 5. 2018 nebudou zohledňovány.
Více o termínech konání Národních srovnávacích zkoušek naleznete přímo na webu společnosti Scio.