Informace o výsledcích přijímacího řízení do bakalářského programu pro akademický rok 2017/2018

Předpoklady k manažerskému rozhodování

Charakteristika Hodnota
Varianta B1
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 63
Počet zadaných výsledků 63
Nejlepší výsledek 96
Nejhorší výsledek 24
Průměr ze zadaných výsledků 53.524
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 16.235
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
36 40 42 48 50 52 60 72 78
Charakteristika Hodnota
Varianta C2
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 62
Počet zadaných výsledků 62
Nejlepší výsledek 92
Nejhorší výsledek 24
Průměr ze zadaných výsledků 53.548
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 18.155
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
32 38 40 44 50 58 62 70 82
Charakteristika Hodnota
Varianta F2
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 1
Počet zadaných výsledků 1
Nejlepší výsledek 76
Nejhorší výsledek 76
Průměr ze zadaných výsledků 76.000
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 0.000
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
76
Charakteristika Hodnota
Varianta H3
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 35
Počet zadaných výsledků 35
Nejlepší výsledek 98
Nejhorší výsledek 20
Průměr ze zadaných výsledků 57.943
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 22.518
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
30 36 42 44 50 72 78 82 84

Angličtina

Charakteristika Hodnota
Varianta A0
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 57
Počet zadaných výsledků 57
Nejlepší výsledek 92
Nejhorší výsledek 18
Průměr ze zadaných výsledků 58.807
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 16.187
Decilové hranice
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
36 48 50 54 58 64 68 74 82
Charakteristika Hodnota
Varianta A4
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 31
Počet zadaných výsledků 31
Nejlepší výsledek 100
Nejhorší výsledek 26
Průměr ze zadaných výsledků 61.419
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 19.768
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
32 42 50 58 66 70 76 76 86
Charakteristika Hodnota
Varianta B8
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 54
Počet zadaných výsledků 54
Nejlepší výsledek 94
Nejhorší výsledek 24
Průměr ze zadaných výsledků 64.111
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 15.675
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
44 48 54 62 64 72 74 80 82
Charakteristika Hodnota
Varianta C1
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 1
Počet zadaných výsledků 1
Nejlepší výsledek 76
Nejhorší výsledek 76
Průměr ze zadaných výsledků 76.000
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 0.000
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
76

Francouzština

Charakteristika Hodnota
Varianta A6
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 2
Počet zadaných výsledků 2
Nejlepší výsledek 60
Nejhorší výsledek 50
Průměr ze zadaných výsledků 55.000
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 5.000
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
50 60

Němčina

Charakteristika Hodnota
Varianta A7
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 1
Počet zadaných výsledků 1
Nejlepší výsledek 68
Nejhorší výsledek 68
Průměr ze zadaných výsledků 68.000
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 0.000
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
68
Charakteristika Hodnota
Varianta A9
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 4
Počet zadaných výsledků 4
Nejlepší výsledek 98
Nejhorší výsledek 50
Průměr ze zadaných výsledků 85.000
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 20.224
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
50 96 96 98

Ruština

Charakteristika Hodnota
Varianta A1
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 7
Počet zadaných výsledků 7
Nejlepší výsledek 98
Nejhorší výsledek 62
Průměr ze zadaných výsledků 86.571
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 11.350
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
62 82 88 88 90 98 98
Charakteristika Hodnota
Varianta A2
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 3
Počet zadaných výsledků 3
Nejlepší výsledek 98
Nejhorší výsledek 38
Průměr ze zadaných výsledků 78.000
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 28.284
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
38 98 98

Španělština

Charakteristika Hodnota
Varianta A4
Max. počet bodů 100
Počet uchazečů 1
Počet zadaných výsledků 1
Nejlepší výsledek 82
Nejhorší výsledek 82
Průměr ze zadaných výsledků 82.000
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 0.000
Decilové hranice

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
82