7 důvodů proč studovat FM

Dle šetření EUROSTUDENT 2016:

  • 98,5 % studentů Fakulty managementu je spokojeno s vybavením školy (nejvíce mezi fakultami VŠE),
  • 77,8 % studentů Fakulty managementu je spokojeno s kvalitou výuky (druhé místo mezi fakultami VŠE),
  • 79,2 % studentů Fakulty managementu je spokojeno s organizací a harmonogramem studia (nejvíce mezi fakultami VŠE),
  • 78,0 % studentů Fakulty managementu je spokojeno s přístupem vyučujících ke studentům (nejvíce mezi fakultami VŠE),
  • 87,6 % studentů Fakulty managementu je spokojeno s přístupem studijních referentů/tek ke studentům (nejvíce mezi fakultami VŠE),

Studie rovněž uvádí, že 72,4 % studentů Fakulty managementu by doporučilo svůj studijní program ostatním (nejvíce mezi fakultami VŠE), a 86,1 % studentů Fakulty managementu se cítí být součástí vysoké školy, kterou studují (nejvíce mezi fakultami VŠE).

Fakulta managementu v Jindřichově Hradcije nejmladší a zároveň jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické. K hlavním přednostem Fakulty managementu patří především:

1. Zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy Škola je vysoce hodnocena jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Za správnou implementaci kreditního systému jí Evropská komise udělila pro roky
2013 – 2016 právo využívat certifikát ECTS label a DS label za udílení dodatku k diplomu v anglickém jazyce všem absolventům. Oba certifikáty potvrzují, že VŠE je důvěryhodným partnerem pro zahraniční vysokoškolské instituce. VŠE je zařazena do hodnocení Financial Times a v rámci projektu Eduniversal Ranking je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších business schools ve střední a východní Evropě.
Dva navazující magisterské studijní obory na Fakultě financí a účetnictví získaly prestižní mezinárodní akreditaci EPAS od EFMD (European Foundation for Management Development), Fakulta podnikohospodářská získala prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS od EFMD.
ECTS label, DS label
2. Kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia FM VŠE poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě. Student si volí specializaci management podnikové sféry, management veřejných služeb a informační management; jako jediná škola v ČR nabízí Fakulta managementu i specializaci management zdravotnictví. Promoce
3. Nastavení studia podle svých potřeb Fakulta managementu nabízí modulární strukturu studia. Student si tak může v mnohem větší míře volit průchod studiem podle svých zájmů a preferencí a lépe se specializovat. Moduly
4. Vysoká míra uplatnění absolventů v praxi V lednu 2013 se Fakulta managementu umístila na prvním místě mezi ekonomickými fakultami v ČR z hlediska nezaměstnanosti absolventů. Práci si nenašlo pouhých 0,5 % absolventů (Hospodářské noviny, Nejméně nezaměstnaných je mezi absolventy Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci [online], 29. 1. 2013, http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-59214600-ekonomicke-vysoke-skoly-srovnani-platy-nezamestnanost). Na stejném místě se Fakulta managementu umístila i v průzkumu z roku 2006 (Lidové noviny, Žebříček: absolventi AMU a VŠE se uplatní nejlépe, 03. 10. 2006, str. 1. ISSN 1213-1385). Výtečného uplatnění dosahují naši absolventi dlouhodobě.
5. Široké možnosti studia v zahraničí VŠE se úspěšně zapojuje do mezinárodní spolupráce. Škola spolupracuje s více než 200 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno více než 800 studentů ročně a obdobný počet zahraničních studentů je přijímán. VŠE je rovněž členem řady mezinárodních organizací a sítí vysokých škol, např. mezinárodní strategické aliance CEMS (Global Alliance in Management Education) a PIM (Partnership in International Management). Studium v zahraničí
6. Moderní vysokoškolské pracoviště a koleje Od roku 2009, kdy bylo vybudováno nové Knihovnické a informační centrum, prošla budova Fakulty managementu několika rekonstrukčními vlnami, díky nimž se z ní stalo jedno z nejmodernějších a nejmoderněji vybavených vysokoškolských pracovišť v České republice. Pět minut chůze od školy se nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou (v loňském roce ubytování získal každý student, který o něj požádal). Knihovnické a informační centrum
7. Studium v domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci s bohatým kulturním a společenským vyžitím Studenti fakulty oceňují především “rodinný” charakter školy a vstřícnost zaměstnanců (např. studijního oddělení). O čerstvé studenty se starají jejich starší kolegové (určení patroni) a radí jim s organizací studia a s dalšími záležitostmi. Jindřichův Hradec je klidné jihočeské město s jedním z největších zámeckých komplexů v ČR, žije bohatým kulturním životem a nabízí i řadu možností pro studentské vyžití. Společenské a sportovní aktivity lze provozovat nejen v rámci Univerzitního sportovního klubu , ale například i ve studentském divadelním spolku FaMa. Jindřichův Hradec
Další informace o studiu na Fakultě managementu nebo o přijímacím řízení naleznete na stránkách bakalářského studia nebo magisterského studia. Můžete se podívat i na seznam vyučovaných předmětů nebo si projít prezentace představující fakultu: