Výměnné studijní pobyty

Jedná se o program reciproční výměnné mobility studentů, během nějž je výměnný student stále studentem vysílající školy. Nedochází tedy k přerušení studia, po celou dobu výjezdu musí být student studentem. Student vyjíždí na jím vybranou školu, která je zapojena do partnerské sítě VŠE. Odstudované předměty, resp. kredity, jsou po výjezdu uznány do studijního plánu.

Výhody této formy výjezdu

 • kvalitní a velmi široká síť partnerských univerzit
 • jasná pravidla; organizační a administrativní podpora ze strany OZS
 • dlouhodobé zkušenosti s programem u nás i v zahraničí
 • uznání získaných kreditů do studijního plánu studenta
 • pevně daná a po splnění podmínek nároková finanční podpora
 • osvobození od platby školného na přijímací univerzitě

Nevýhody této formy výjezdu

 • nutnost účastnit se výběrového řízení a splnit dané podmínky
 • konkurence ze strany všech studentů VŠE
 • potřeba plánovat výjezd se značným předstihem

Podrobné informace je možné nalézt na stránkách OZS v sekci Výměnné pobyty pro studenty VŠE.

Financování výjezdu

Na finanční podporu má nárok každý student, který úspěšně projde výběrovým řízením a splní všechny podmínky pro výjezd. Účast v programu je možná pouze pro studenty prezenční formy studia.

Výjezdy realizované na partnerské školy v Evropě jsou financovány ze zdrojů programu ERASMUS+ podle zařazení země do příslušného pásma.

Výjezdy realizované do zemí mimo Evropu jsou financovány ze zdrojů VŠE a to v této výši:

 • 10 000 Kč na každý měsíc pobytu (výpočet s přesností na 1/2 měsíce dle akademického kalendáře zahraniční univerzity)
 • 10 000 Kč jako jednorázový příspěvek na zajištění letenky/víz

Studenti Fakulty managementu mají možnost zažádat si o další podporu ze zdrojů fakulty.
Více informací o pravidlech podpory zahraničních výjezdů je možné najít zde:

Buddy Program

Buddy Program se snaží zahraničním studentům, kteří přijedou na VŠE, co nejvíce ulehčit a zpříjemnit jejich pobyt. Buddies se o zahraniční studenty starají především v prvních týdnech pobytu. Buddy vyzvedne studenta na letišti nebo na nádraží, pomůže mu s ubytováním, ukáže mu školu, město, dá mu praktické rady a seznámí ho s ostatními studenty. Buddy by ale měl být kamarádem i během semestru, tj. být někým, na koho se může zahraniční student kdykoli obrátit a požádat o radu nebo o pomoc.

Proč se přihlásit do Buddy Programu?

 • získáte nové přátele a můžete navázat kontakty do zahraničí
 • budete mít možnost konverzace v cizím jazyce
 • získáte nové zkušenosti
 • získáte 10 bodů do výběrového řízení pro výměnné pobyty v zahraničí (ERASMUS)

Jak na to?

 • promyslete si termín s ohledem na plánovaný výjezd do zahraniční a možnosti zapojení se do Buddy Programu
 • kontaktujte odpovědnou osobu na FM VŠE
 • zúčastněte se výběrového řízení