Pravidla pro podporu zahraničních výjezdů studentů Fakulty managementu

Fakulta managementu podporuje z prostředků stipendijního fondu studenty při výjezdech do zahraniční. Student o podporu žádá Stipendijní komisi Fakulty managementu prostřednictvím proděkana pro rozvoj a vnější vztahy.

Finanční podpora má dvě složky.

I.

První složka podpory má za cíl snížit finanční náročnost zahraničního výjezdu. Jde o jednorázovou platbu, která je fixně stanovena bez ohledu na dobu pobytu. Její výše se odvíjí od typu výjezdu a zařazení cílové země (země výjezdu) do příslušné nákladové skupiny.

Tato část podpory je studentovi zpravidla vyplacena ještě před výjezdem na základě jeho žádosti. Žádost nemá formální podobu, stačí pouze e-mail, ve kterém student uvede:

 • formu výjezdu: výměnný studijní pobyt, Freemover, letní škola, odborná stáž
 • název zahraniční školy nebo organizace poskytující odbornou stáž
 • cílovou zemi
 • přesný termín výjezdu (od – do)
 • číslo účtu pro převod finančních prostředků
 • nutnými přílohami jsou:
  • výměnný pobyt: podepsaný dokument Learning Agreement (za FM podepisuje proděkan pro pedagogickou činnost)
  • Freemover: potvrzení o přijetí na zahraniční vysokou školu (typicky Letter of Acceptance), potvrzení o celkovém průměru za dosavadní studium, potvrzení o zapsaných předmětech s uvedeným počtem kreditů
  • letní škola: potvrzení o přijetí na letní školu, potvrzení o celkovém průměru za dosavadní studium, potvrzení o zapsaných předmětech s uvedeným počtem kreditů nebo potvrzení o certifikaci absolvování letní školy
  • odborná stáž: podepsaný dokument Learning Agreement nebo Training Agreement (za FM podepisuje garant modulů 61PXE0 a 62PXE0), potvrzení o celkovém průměru za dosavadní studium

II.

Druhá složka podpory je bonusová, tj. jde o příspěvek nad výše uvedený rámec. Jejím smyslem je motivovat studenta k co možná nejlepší reprezentaci fakulty a aktivní propagaci zahraničních výjezdů. Proto její výše záleží na rozsahu prezentačních a propagačních aktivit během výjezdu. Je také ovlivněna ochotou studenta sdílet své zkušenosti ze zahraničního výjezdu s dalšími studenty fakulty.

Z těchto důvodů může být tato část podpory vyplacena až po příjezdu na základě stručné zprávy o zahraničním výjezdu. Zpráva obsahuje souhlas se zpracováním osobních údajů a také souhlas se zapojením do propagačních aktivit fakulty. Kvůli nařízení GDPR tak musí být podepsána. Podpis můžete připojit elektronicky vložením obrázku podpisu do příslušného pole. Alternativou je klasický ruční podpis a následné naskenování zprávy.

Fakulta managementu se snaží zahraniční výjezdy podporovat a vyjít studentům v maximální míře vstříc. Přesto je nutné upozornit na skutečnost, že tato forma podpory není nároková a může se v průběhu roku změnit. Zároveň je nutné upozornit, že prostředky fakulty jsou omezené a výše podpory velmi pravděpodobně nepokryje všechny náklady související se zahraničním výjezdem.

Výše podpory pro jednotlivé státy

Nákladová skupina Země Příspěvek
ERASMUS Freemovers Odborná stáž Letní škola
I. Bulharsko
Estonsko
Chorvatsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Makedonie
Polsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Ukrajina
15000 20000 15000 5000
II. Belgie
Dánsko
Francie
Itálie
Kypr
Malta
Německo
Nizozemsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Španělsko
Turecko
20000 30000 20000 10000
III. Argentina
Brazílie
Finsko
Chile
Indie
Indonésie
Irsko
Island
Izrael
Jihoafrická republika
Lichtenštejnsko
Lucembursko
Malajsie
Mexiko
Norsko
Peru
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Velká Británie
Vietnam
25000 35000 25000 15000
IV. Austrálie
Čína
Japonsko
Jižní Korea
Kanada
Nový Zéland
Singapur
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
30000 40000 30000 20000