Buddy program

Informace o účasti studentů FM v Buddy programu VŠE

Účast studentů v Buddy programu je jedním z hodnocených kritérií při výběrovém řízení pro výměnné pobyty realizované v rámci programu ERASMUS. Studenti mohou získat 10 bodů do celkového skóre. Výběrové řízení je samozřejmě možné realizovat i bez účasti v tomto programu, nejde o nutnou podmínku, pouze o možnost zlepšit bodové skóre.

Studenti Fakulty managementu mají dvě základní možnosti, jak tyto body získat:

Péče o výměnné zahraniční studenty

Fakulta nabízí semestrální výměnný program zahraničním studentům zatím pouze v zimním semestru. Studenti přijíždějí před zahájením semestru v září a odjíždějí obvykle na začátku zkouškového období před Vánoci. Počet přijíždějících studentů se zatím pohybuje pouze v jednotkách.

Typické aktivity realizované v rámci Buddy programu: vyzvednutí studentů v Praze / Jindřichově Hradci, pomoc při ubytování na koleji, základní orientace v prostředí fakulty a města, doprovod na společenské akce, pomoc při řešení problémů, poskytnutí podpory a rad.

Péče o zahraniční studenty v rámci Study and Experience Program

Fakulta nabízí zahraničním studentům týdenní program složený ze studia jednoho či dvou intenzivních kurzů a poznávání Jindřichova Hradce a jeho okolí. Tento program je obvykle realizován v polovině zimního a letního semestru. Studenti jsou z pražských fakult VŠE, jejich počet se pohybuje kolem deseti.

Typické aktivity realizované v rámci Buddy programu: vyzvednutí studentů v Praze, asistence při cestě do Jindřichova Hradce, pomoc při ubytování, organizace a realizace výletů v okolí Jindřichova Hradce (typicky Česká Kanada, Telč, Tábor, Hluboká nad Vltavou), základní orientace v prostředí fakulty a ve městě.

Studenti, kteří se rozhodnou zapojit se do Buddy programu, se musí registrovat a projít výběrovým řízením. Studenti Fakulty managementu mají v tomto zjednodušená pravidla, kdy postupují takto:

  • na základě výzvy o vyhlášení výběrového řízení informují o svém zájmu koordinátora zahraničních výjezdů (International Exchange Coordinator)
  • absolvují krátký pohovor o jejich očekáváních, předchozích zkušenostech a záměrech vycestovat jako výměnní studenti
  • domluví se na konkrétních aktivitách realizovaných v roli studentského Buddy

POZOR!

Počínaje výběrovým řízením v roce 2017 (pro výjezdy v akademickém roce 2017/2018) platí nové pravidlo, kdy body za účast v Buddy programu lze započítat nejpozději za zimní semestr. To znamená, že tyto body nelze započítat za účast realizovanou těsně před výběrovým řízením, tj. rovněž na začátku letního semestru. Za účast v letním semestru je tak možné body započítat nejdříve až v následujícím výběrovém řízení, tj. v řízení v dalším kalendářním / akademickém roce.

Zároveň však platí, že získané body „neztrácejí svou platnost“. Body je možné využít kdykoli během bakalářského studia a i do magisterského výběrového řízení se počítají body získané v bakalářském studiu, a to i pokud student již byl během tohoto stupně studia na výjezdu.

S ohledem na výše uvedené je více než vhodné účast v Buddy programu dopředu plánovat a primárně využívat možnosti získat body na začátku zimního semestru, kdy je zájem ze strany zahraničních studentů o studium na VŠE mnohem vyšší než v semestru letním.