Zahraniční výjezdy

Studenti VŠE mohou během studia vyjet do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti. Fakulta managementu je plně integrována do všech programů studentských mobilit a své studenty při plánování a realizaci zahraničních výjezdů nadstandardně podporuje.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?

Výměnné studijní pobyty

 • široká partnerská síť univerzit na 4 kontinentech
 • nutnost absolvovat výběrové řízení
 • zajištěné financování pobytu ze zdrojů programu ERASMUS / VŠE
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Krátkodobý studijní pobyt

 • prověřené partnerské univerzity Fakulty managementu
 • kombinace studia a poznávání
 • možnost získat uznatelné kredity
 • zajištěné financování pobytu ze zdrojů Fakulty managementu
 • Podrobné informace

Odborné stáže

 • semestrální odborné stáže v organizacích z praxe
 • součást výuky modulu 61PXE0 nebo modulu 62PXE0
 • odborné stáže realizované organizacemi z praxe
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů programu ERASMUS
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů FM
 • podrobné informace

Individuální mobilita v režimu Freemover

 • individuální aktivita studenta – výběr školy mimo partnerskou síť VŠE
 • bez výběrového řízení – individuální domluva studenta s přijímací školou
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Mezivládní stipendia

 • výjezdy na základě bilaterálních smluv, resp. kvót do smluvních zemí
 • organizuje Akademická informační agentura
 • příspěvek na pobyt vyplácen dle podmínek konkrétní bilaterální smlouvy
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
  • na podporu se vztahují stejná pravidla jako v případě režimu Freemover
 • podrobné informace

Program CEEPUS

 • výjezdy na vysoké školy ve středoevropském a východoevropském regionu
 • studenti mohou vyjet v rámci přidělených kvót pro síť programu
 • příspěvek na pobyt vyplácen ze zdrojů programu CEEPUS
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
  • na podporu se vztahují stejná pravidla jako v případě režimu Freemover
 • podrobné informace

Kdo a jak výjezdy podporuje a zajišťuje?

Mezinárodní mobilitu na úrovni VŠE zastřešuje Oddělení zahraničních styků. Na jeho webových stránkách najdete informace o všech formách mobility, nicméně hlavní úlohu plní především v oblasti výměnných studijních pobytů v rámci programu ERASMUS, které se řídí jednotnými pravidly. Tuto formu výjezdů podporuje administrativně, informačně a zprostředkovává rovněž financování ze zdrojů programu ERASMUS, příp. ze zdrojů VŠE.

Rozhodování o ostatních formách výjezdů, nastavení pravidel a financování je v kompetenci fakult VŠE. Na Fakultě managementu přináleží agenda zahraničních výjezdů proděkanovi pro rozvoj a vnější vztahy. Podílí se na ní i koordinátorka zahraniční mobility, která řeší organizační a administrativní záležitosti spojené s výjezdy a poskytuje studentům informační podporu.

V omezené míře zde participuje i proděkan pro pedagogickou činnost, který rozhoduje o uznatelnosti zapsaných předmětů v případě studijních výjezdů (výměnný studijní pobyt, Freemover a letní škola) a rovněž podepisuje tzv. Learning Agreement (výměnný studijní pobyt). V případě odborné stáže student řeší organizační záležitosti včetně sepsání smluv s garantem modulů 61PXE0 a 62PXE0.

Kde získat informace?

Hlavním informačním zdrojem jsou stránky Oddělení zahraničních styků VŠE. Všechny podstatné informace jsou uvedeny i na těchto webových stránkách včetně pravidel financování výjezdů platných pro Fakultu managementu. Studenti, kteří již zahraniční výjezd absolvovali, se s Vámi každoročně dělí o zkušenosti nabyté v zahraničí v rámci International Days.

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

E-mail: martin.lusticky@vse.cz

Telefon: +420 384 417 220

Ing. Daria Gunina

Ing. Daria Gunina

International Mobility Coordinator

E-mail: daria.gunina@fm.vse.cz

Telephone: +420 384 417 261

Zkušenosti studentů, kteří vycestovali

Chtěli byste znát konkrétní názory studentů, kteří již měli to štěstí a mohli vycestovat a prožít semestr v zahraničí? Přečtěte si zpětné vazby na jejich výjezdy a podívejte se na fotografie, které s sebou přivezli. Další možností, jak sdílet své zkušenosti ze zahraničních výjezdů, je facebooková skupina Zahraniční pobyty FM VŠE.

Jak fakultu v zahraničí propagovat?

Fakulta managementu své studenty ráda při výjezdech do zahraničí podporuje, na oplátku je žádá o co nejlepší propagaci a prezentaci. K tomu je obvykle možné využít specifické akce pro zahraniční studenty, které zahraniční školy pořádají, různé společenské akce, ale i neformální setkání s ostatními studenty, příp. akademickými pracovníky.

Každý vyjíždějící student může požádat o propagační materiály a předměty FM, které mu předá PR manažer fakulty. Může také využít těchto elektronických informačních materiálů: