Univerzita třetího věku (U3V)

Nabídka studia na U3V je založena na myšlence umožnit účast na celoživotním vzdělávání co nejširšímu okruhu dospělých zájemců v důchodovém věku. Jejím posláním je vedle rozvoje vzdělanosti plnit i funkci společenskou, tj. pomáhat v rozvoji kontaktů mezi lidmi a výměně názorů a zkušeností.

Komu je U3V na Fakultě managementu VŠE určena?

    • seniorům ve starobním důchodu ; pro rok 2018 se jedná o ročníky narozené v roce 1958 a dříve
    • zájemcům v invalidním důchodu (jen pro doplnění počtu účastníků v kurzech)

 

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA
Semestrální výuka na fakultě probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky pro Vás připravují akademičtí pracovníci fakulty ve spolupráci s externisty.

 

AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

ZIMNÍ SEMESTR

Výuka bude zahájena v týdnu od 24.9.2018.

Časový harmonogram celosemestrálních kurzů v zimním semestru akademického roku 2018/2019 a informace k organizaci

 

Trénink paměti, poznávacích schopností a koncentrace - začátek 26.9.2018

bližší informace | podrobná osnova | CV lektora

 

Praktický kurz digitální fotografie 2 - začátek 24.9.2018

bližší informace | podrobná osnova

 

Aqua cvičení pro ženy – začátek 1.10.2018

bližší informace

 

Angličtina pro život - začátek 24. 9. 2018

anotace k jednotlivým úrovním

 

Přihlášky ke stažení:

angličtina pro život | aqua cvičení pro ženy | němčina pro život | rekondiční cvičení | trénink paměti | praktický kurz digitální fotografie 2 | výpočetní technika a internet pro pokročilé

První týden v říjnu se můžete těšit na přednášku, jejíž téma je „Složitá cesta k vzniku Československé republiky“. Připravuje ji pro nás skvělý člověk ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D., historik působící na Husitské teologické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a spoluautor několika historických dokumentů České televize (např. Sedm pečetí Karla IV. (2016)).

Přejeme krásné léto a těšíme se na Vás opět na podzim při zahájení nového akademického roku! 

 

 

Informace k organizaci U3V: Bc. Alena Bindrová, kancelář Centra celoživotního vzdělávání FM VŠE – č. 105 v budově fakulty (bindrova@fm.vse.cz; telefon 736 770 942).

Vysoká škola ekonomická v Praze stanovila pro Univerzitu třetího věku tyto poplatky:

Informatické a zdravotně-tělovýchovné předměty 400 Kč/semestr
Společenskovědní předměty 300 Kč/semestr
Jazykové předměty ? Kč/semestr – cena bude v nejbližší době upřesněna

Informatické předměty ……………………………………… 600 Kč/semestr

Společenskovědní předměty ………………………………… 450 Kč/semestr

Jazykové předměty  …………………………………………… 800 Kč/semestr

Zdravotně-tělovýchovné předměty ………………………… 300 Kč/semestr (jen na FM VŠE; na ostatních fakultách VŠE 600 Kč/semestr)