Acta Oeconomica Pragensia

Časopis je od roku 2010 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, současně je zařazen do databází RePEc/EconPapers, ERIH PLUS, EconBiz, ResearchBib a je indexován v databázi EBSCO (Business Source Corporate Plus). Aktuálně se nachází v poslední schvalovací fázi pro zařazení do databáze SCOPUS.
Časopis AOP je od 1. června 2015 vydáván Fakultou managementu VŠE.
Více informací o možnostech publikování včetně samotného obsahu časopisu AOP naleznete na internetových stránkách: http://www.vse.cz/aop.

V tištěné formě je časopis k dostání v knihovně FM VŠE a v prodejně odborných publikací.

Kontakt

 • Mgr. Klára Šimůnková
 • Fakulta managementu VŠE
 • Jarošovská 1117/II
 • Jindřichův Hradec
 • 37701
 • e-mail: klara.simunkova@fm.vse.cz
 • telefon: 384 417 113

Aktuální číslo (1/2018) přináší následující vědecké články:

 • Milan Bašta – Time Series Forecasting With a Prior Wavelet-based Denoising Step
 • Renata Walczak, Tomasz Majchrzak – Implementation of the Reference Class Forecasting Method for Projects Implemented in a Chemical Industry Company
 • Michal Rychnovský – Survival Analysis as a Tool for Better Probability of Default Prediction
 • Elena Deskoska, Jana Vlčková – The Role of Technological Change in Income Inequality in the United States
 • Pavel Sirůček, Zuzana Džbánková – Nobel Prize Laureate in Economics 2017

Články jsou dostupné na adrese http://aop.vse.cz. Acta Oeconomica Pragensia