Vědecká rada

Jméno Titul Zaměstnavatel
1. Vladislav Bína doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
2. Dana Egerová doc. PaedDr., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
3. Jakub Fischer prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
4. Jan Flusser prof. Ing., DRSc. Akademie věd České republiky, Ústav teorie informace a automatizace
5. Jaroslav Jánský doc. Ing., CSc. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
6. Jiří Ježek doc. RNDr., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
7. Milan Jílek doc. Ing., Ph.D. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
8. Radim Jiroušek prof., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
9. Tomáš Kincl doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
10. Cyril Klimeš prof. Ing., CSc. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
11. Lenka Komárková doc. RNDr., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
12. Jana Korytárová doc. Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
13. Michaela Krechovská doc. Ing., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
14. Martin Mandel prof. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
15. Petra Marešová doc. Ing. Mgr., Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
16. Josef Matheisl Ing. Rohde & Schwarz
17. Hana Mohelská doc. Ing., Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
18. Petr Musílek prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
19. Pavel Pudil prof. Ing., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
20. Ladislav Rolínek doc. Ing., Ph.D. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
21. Hana Scholleová doc. RNDr. Ing., Ph.D. České vysoké učení technické, Masarykův ústav vyšších studií
22. Dagmar Škodová Parmová doc. Dr. Ing. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
23. Miroslav Špaček doc. Ing., Ph.D. MBA Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
24. Jindřich Špička prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
25. Josef Taušer doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
26. Jiřina Vejnarová doc. RNDr., CSc. Akademie věd České republiky, Ústav teorie informace a automatizace
27. Pavel Žufan doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta