Vědecká rada

Jméno Titul Zaměstnavatel
1. Vladislav Bína doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
2. Ladislav Blažek Prof. Ing., CSc. Masarykova Univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
3. Jan Černý Prof. RNDr., DrSc., dr. h. c. v penzi (dříve Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu)
4. Jakub Fischer prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
5. Jan Flusser prof. Ing., DRSc. AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace
6. Jaroslav Jánský doc. Ing., CSc. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
7. Jiří Ježek doc. RNDr., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
8. Milan Jílek doc. Ing., Ph.D. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
9. Radim Jiroušek prof., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
10. Tomáš Kincl doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
11. Cyril Klimeš prof. Ing., CSc. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
12. Martin Mandel prof. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
13. Josef Matheisl Ing. Rohde & Schwarz
14. Hana Mohelská doc. Ing., Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
15. Stanislav Mrvka Ing. Město Jindřichův Hradec
16. Petr Musílek prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
17. Karel Nenadál RNDr. Vysoká škola ekonomická v Praze
18. Jan Pavel prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
19. Stanislav Palúch doc. RNDr, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
20. Jiří Přibil Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
21. Pavel Pudil prof. Ing., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
22. Ladislav Rolínek Prof. RNDr., CSc. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
23. Dagmar Škodová Parmová doc. Dr. Ing. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
24. Miroslav Špaček doc. Ing., Ph.D. MBA Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
25. Jindřich Špička doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
26. Josef Taušer doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
27. Jiřina Vejnarová doc. RNDr., CSc. AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace + VŠE, FIS
28. Pavel Žufan doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta