Vědecká rada

Jméno Titul Zaměstnavatel
Vladislav Bína doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Dana Egerová doc. PaedDr., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Jakub Fischer prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Jan Flusser prof. Ing., DRSc. Akademie věd České republiky, Ústav teorie informace a automatizace
Jaroslav Jánský doc. Ing., CSc. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
Jiří Ježek doc. RNDr., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Milan Jílek doc. Ing., Ph.D. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
Radim Jiroušek prof., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Tomáš Kincl doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Cyril Klimeš prof. Ing., CSc. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Lenka Komárková doc. RNDr., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Jana Korytárová doc. Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Michaela Krechovská doc. Ing., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Martin Mandel prof. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
Petra Marešová doc. Ing. Mgr., Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Josef Matheisl Ing. Rohde & Schwarz
Hana Mohelská doc. Ing., Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Petr Musílek prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
Pavel Pudil prof. Ing., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Ladislav Rolínek doc. Ing., Ph.D. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
Hana Scholleová doc. RNDr. Ing., Ph.D. České vysoké učení technické, Masarykův ústav vyšších studií
Dagmar Škodová Parmová doc. Dr. Ing. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
Miroslav Špaček doc. Ing., Ph.D. MBA Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
Jindřich Špička prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
Josef Taušer doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Jiřina Vejnarová doc. RNDr., CSc. Akademie věd České republiky, Ústav teorie informace a automatizace
Pavel Žufan doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta