Acta Oeconomica Pragensia

Časopis je od roku 2010 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, současně je zařazen do databází RePEc/EconPapers, ERIH PLUS, EconBiz, ResearchBib a je indexován v databázi EBSCO (Business Source Corporate Plus). Aktuálně se nachází v poslední schvalovací fázi pro zařazení do databáze SCOPUS.
Časopis AOP je od 1. června 2015 vydáván Fakultou managementu VŠE.
Více informací o možnostech publikování včetně samotného obsahu časopisu AOP naleznete na internetových stránkách: http://www.vse.cz/aop.

V tištěné formě je časopis k dostání v knihovně Fakulty managementu VŠE a v prodejně odborných publikací.

Kontakt

  • Mgr. Klára Šimůnková
  • Fakulta managementu VŠE
  • Jarošovská 1117/II
  • Jindřichův Hradec
  • 37701
  • e-mail: klara.simunkova@fm.vse.cz
  • telefon: 384 417 113

Články jsou dostupné na adrese http://aop.vse.cz.

Acta Oeconomica Pragensia