Univerzita třetího věku

Nabídka studia na U3V je založena na myšlence umožnit účast na celoživotním vzdělávání co nejširšímu okruhu dospělých zájemců v důchodovém věku. Jejím posláním je vedle rozvoje vzdělanosti plnit i funkci společenskou, tj. pomáhat v rozvoji kontaktů mezi lidmi a výměně názorů a zkušeností.

Komu je U3V na Fakultě managementu VŠE určena?

  • seniorům ve starobním důchodu
  • zájemcům v invalidním důchodu (jen pro doplnění počtu účastníků v kurzech)

Semestrální výuka

Semestrální výuka na fakultě probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky pro Vás připravují akademičtí pracovníci fakulty ve spolupráci s externisty.

Poplatky za předměty U3V

Oblast výuky předmětu Cena za semestr
Informatika 600 Kč
Společenské vědy 450 Kč
Jazyky 800 Kč
Zdravotní a tělovýchovné 300 Kč (jen na FM VŠE; na ostatních fakultách VŠE 600 Kč/semestr)