Univerzita třetího věku

Nabídka studia na U3V je založena na myšlence umožnit účast na celoživotním vzdělávání co nejširšímu okruhu dospělých zájemců v důchodovém věku. Jejím posláním je vedle rozvoje vzdělanosti plnit i funkci společenskou, tj. pomáhat v rozvoji kontaktů mezi lidmi a výměně názorů a zkušeností.

Komu je U3V na Fakultě managementu VŠE určena?

  • seniorům ve starobním důchodu ; pro rok 2018 se jedná o ročníky narozené v roce 1958 a dříve
  • zájemcům v invalidním důchodu (jen pro doplnění počtu účastníků v kurzech)

Semestrální výuka

Semestrální výuka na fakultě probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky pro Vás připravují akademičtí pracovníci fakulty ve spolupráci s externisty.

Zimní semestr akademického roku 2018/2019

Výuka je zahájena v týdnu od 24.9.2018.

Časový harmonogram celosemestrálních kurzů v zimním semestru akademického roku 2018/2019 a informace k organizaci

Trénink paměti, poznávacích schopností a koncentrace – začátek 26.9.2018

bližší informace | podrobná osnova | CV lektora

Praktický kurz digitální fotografie 2 – začátek 24.9.2018

bližší informace | podrobná osnova

Aqua cvičení pro ženy – začátek 1.10.2018

bližší informace

Angličtina pro život – začátek 24. 9. 2018

anotace k jednotlivým úrovním

Přihlášky ke stažení:

angličtina pro život | aqua cvičení pro ženy | němčina pro život | rekondiční cvičení | trénink paměti | praktický kurz digitální fotografie 2 | výpočetní technika a internet pro pokročilé

Informace k organizaci U3V: Bc. Alena Bindrová, kancelář Centra celoživotního vzdělávání FM VŠE – č. 105 v budově fakulty (bindrova@fm.vse.cz; telefon 736 770 942).

Poplatky za předměty U3V

Oblast výuky předmětu Cena za semestr
Informatika 600 Kč
Společenské vědy 450 Kč
Jazyky 800 Kč
Zdravotní a tělovýchovné 300 Kč (jen na FM VŠE; na ostatních fakultách VŠE 600 Kč/semestr)