Přípravné kurzy

V rámci činnosti Centra celoživotního vzdělávání FM VŠE pořádáme pravidelně přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na magisterské studium.

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na magisterské studium:

  • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ekonomie a managementu

Pro zájemce o magisterské navazující studium nabízíme přípravný kurz z ekonomie a managementu k přijímacím zkouškám v roce 2019. Příprava trvá celkem 20 hodin (4x 5 vyučovacích hodin). Kurz mohou absolvovat i zájemci ze vzdálenějších míst, jelikož se koná vždy v pátek od 14:30 hodin. Cena kurzu je 3200 Kč.

Kurz bude zahájen na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci 8. března 2019.

Termín 14:30 – 15:15 15:15 – 16:00 16:15 – 17:00 17:00 – 17:45 18:00 – 18:45
8. března 2019 Management – okruh ekonomika
Tereza Vinšová
Ekonomie
Libor Votava
12. dubna 2019 Management – okruh management
Jan Závodný Pospíšil
Ekonomie
Libor Votava
17. května 2019 Management – okruh marketing
Jan Závodný Pospíšil
Ekonomie
Libor Votava
7. června 2019 Management – okruh marketing, test
Jan Závodný Pospíšil
Ekonomie
Libor Votava

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete poslat elektronicky na ccv@fm.vse.cz či ji poslat běžnou poštou na adresu Fakulta managementu VŠE, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Platbu za kurz přihlášení účastníci provedou na č. účtu 170922147/0300, ČSOB Jindřichův Hradec. VS: 12****** (prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla).