Tomáš Rak – Shandong University of Finance and Economics

Přístup školy k zahraničním studentům
Lidé starající se o zahraniční studenty se velmi snažili nám pomoct při všech problémech, které se naskytly. Porovnám-li však přístup Fakulty managementu, mají v mnoha věcech co vylepšovat (ne moc fungující buddy systém, různé eventy, spojení místních studentů se zahraničními, …)
Kvalita výuky
Na rozdíl od západního světa, v Číně je zvykem vyučujícího pouze poslouchat a nevyptávat se (otázka může znamenat, že vyučující to nevysvětlil pořádně nebo student může vypadat hloupě). Avšak vyučující, kteří nás vyučovali, jsou podle mého názoru odborníky ve svém oboru a snažili se přizpůsobit výuku i západnímu stylu.
Náročnost výuky
Náročnost výuky nebyla vůbec vysoká. Vyučující razili styl, že z lavic se o Číně a životě v Číně nenaučíme tolik jako venku. Měli jsme však nějaké velmi zajímavé předměty, kde jsem se dozvěděl opravdu mnoho o čínské ekonomice, financích, sociálním systémů, a také kultuře, zvykům a základům čínského jazyka. I když náročnost nebyla vysoká, předměty ve většině případů byly pro mě velice přínosné.
Vybavení školy pro studium
Univerzita má velký kampus, tak jak je v Číně zvykem. Nabízí mnoho budov s učebnami, laboratoři, ale také bazén, 2 velké dvoupatrové menzy a jednu menší, atletický stadion, …
Příležitosti pro trávení volného času
Podle mě vždy záleží na jedinci, jak je schopný svůj volný čas využít. SDUFE, jak jsem psal výše, nabízí ve svém kampusu bazén, atletický stadion. Nalézá se v 7 mil. městě Jinan, takže se zde dají najít různé posilovny, restaurace, noční kluby, různé památky, chrámy, … Jinan se nalézá 400 km od Pekingu a 900 km od Shanghaie na rychloželezniční trati mezi těmito městy (Peking 2 hod, Shanghai 4 hod). Nejlepší využití volného času podle mě je cestování a poznávání Číny, proto i tato vysokorychlostní železnice se dá velmi dobře využít, stejně jako mezinárodní letiště nacházející se v Jinanu.
Kvalita ubytování
Mezinárodní studenti mají vlastní patro v budově, která dříve sloužila jako hotel. Pokoje jsou tedy hotelového typu, a každý má svůj vlastní, poměrně nový a hezký pokoj s koupelnou.
Atraktivita místa (města)
Jak jsem psal výše, Jinan se nachází na poměrně dobrém místě mezi Pekingem a Shanghai, avšak oproti těmto dvou městem se vyžití v Jinanu nedá srovnávat. I přes to, že v Jinanu žije 7 mil obyvatel, kvůli zdejším pramenům se zde nenachází metro, a proto je ve městě vždy velký provoz. Kvalita vzduchu ve městě občas není dobrá, ale co jsem slyšel od lidí, co tam byli minulé roky, velmi se to zlepšuje rok od roku. Město např. rozprašuje ve městě do vzduchu a na silnici vodu apod.
Celková spokojenost s pobytem
Hlavní přínosy výjezdu pro osobní rozvoj
Po lidské stránce mi pobyt v Číně dal neskutečně mnoho. Zdejší kultura a zvyky jsou úplně odlišné od toho, co máme doma, velmi velká jazyková bariéra (vše je v čínských znacích, moc lidí anglicky neumí), ale poznávání těchto zvyků a žití v neznámém prostředí člověka zdokonaluje. V minulosti jsem byl 3x v USA, dohromady cca 12 měsíců, ale 4,5 měsíce života v Číně mi dal po lidské stránce o mnoho více.
Doporučení pro studenty
Nebát se rozdílů v kultuře a jazykové bariéry, být všemu otevřen, na místě jsou lidé, kteří v případě problému ti dokážou pomoct.