Katka Hejdusová – Lappeenranta University of Technology

Přístup školy k zahraničním studentům
K zahraničním studentům se univerzita opravdu nechová dobře. Při přidělování předmětů jsou výměnní studenti oficiálně až na posledním místě v žebříčku studentů. Pokud přijdete na studijní oddělení s tím, že jste byli vyhozeni ze svých předmětů pro nedostatečnou kapacitu, nepomohou vám najít jiné předměty. Musíte kontaktovat každého vyučujícího na škole a prosit ho, aby vás přijal do svého předmětu.
Kvalita výuky
Forma výuky je značně odlišná. Jedná se spíše o individuální studium. Učitelé jen hodnotí práci studenta.
Náročnost výuky
Náročnost výuky byla poměrně vysoká vzhledem k tomu, že nebylo vždy jasně stanoveno, co se po studentech požaduje.
Vybavení školy pro studium
Přístupná knihovna, počítače i internet. Škola je moderně vybavena.
Příležitosti pro trávení volného času
Saunu má student na koleji v ceně ubytování. Ostatní aktivity jako kino či návštěva hokejového stadionu jsou poměrně cenově nákladné.
Kvalita ubytování
Škola se nestará o ubytování studentů. Studentská unie (studentská organizace) zajišťuje nouzové ubytování pro studenty, kterým se nepodaří sehnat ubytování, což je v tomto městě velice náročné. Kvalita nouzového ubytování je velice nízká, ale student platí za ubytování cenu téměř stejnou jako na běžné koleji. Kvalita ubytování na koleji je dobrá. Student však nedostane polštář, peřinu, ani matraci.
Atraktivita místa (města)
Jedná se o studentské město. Stejně jako všude jinde ve Finsku, i v tomto městě a jeho okolí je krásná příroda.
Celková spokojenost s pobytem
Hlavní přínosy výjezdu pro osobní rozvoj
Pobyt mě hodně obohatil po osobní stránce. Naučil mě se vyrovnávat s problémy a především toleranci.
Doporučení pro studenty
Tuto školu nedoporučuji studentům s ekonomickým zaměřením.