Zahraniční výjezdy

Studenti VŠE mohou během studia vyjet do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti. Fakulta managementu je plně integrována do všech programů studentských mobilit a své studenty při plánování a realizaci zahraničních výjezdů nadstandardně podporuje.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?

Výměnné studijní pobyty

 • široká partnerská síť univerzit na 4 kontinentech
 • nutnost absolvovat výběrové řízení
 • zajištěné financování pobytu ze zdrojů programu ERASMUS / VŠE
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Individuální mobilita v režimu Freemover

 • individuální aktivita studenta – výběr školy mimo partnerskou síť VŠE
 • bez výběrového řízení – individuální domluva studenta s přijímací školou
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Letní školy

 • odborné letní školy konané na zahraničních univerzitách
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Odborné stáže

 • odborné stáže realizované organizacemi z praxe
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů programu ERASMUS
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů FM
 • podrobné informace

Mezivládní stipendia

 • výjezdy na základě bilaterálních smluv, resp. kvót do smluvních zemí
 • organizuje Akademická informační agentura
 • příspěvek na pobyt vyplácen dle podmínek konkrétní bilaterální smlouvy
 • podrobné informace

Program CEEPUS

 • výjezdy na vysoké školy ve středoevropském a východoevropském regionu
 • studenti mohou vyjet v rámci přidělených kvót pro síť programu
 • příspěvek na pobyt vyplácen ze zdrojů programu CEEPUS
 • podrobné informace

Kdo a jak výjezdy podporuje a zajišťuje?

Mezinárodní mobilitu na úrovni VŠE zastřešuje Oddělení zahraničních styků. Na jeho webových stránkách najdete informace o všech formách mobility, nicméně hlavní úlohu plní především v oblasti výměnných studijních pobytů v rámci programu ERASMUS, které se řídí jednotnými pravidly. Tuto formu výjezdů podporuje administrativně, informačně a zprostředkovává rovněž financování ze zdrojů programu ERASMUS, příp. ze zdrojů VŠE.

Rozhodování o ostatních formách výjezdů, nastavení pravidel a financování je v kompetenci fakult VŠE. Na Fakultě managementu přináleží agenda zahraničních výjezdů proděkanovi pro rozvoj a vnější vztahy. Podílí se na ní i koordinátorka studijních zahraničních výjezdů, která řeší organizační a administrativní záležitosti spojené s výjezdy a poskytuje studentům informační podporu.

V omezené míře zde participuje i proděkan pro pedagogickou činnost, který rozhoduje o uznatelnosti zapsaných předmětů v případě studijních výjezdů (výměnný studijní pobyt, Freemover a letní škola) a rovněž podepisuje tzv. Learning Agreement (výměnný studijní pobyt). V případě odborné stáže student řeší organizační záležitosti včetně sepsání smluv s garantem modulů 61PXE0 a 62PXE0.

Kde získat informace?

Hlavním informačním zdrojem jsou stránky Oddělení zahraničních styků VŠE. Všechny podstatné informace jsou uvedeny i na těchto webových stránkách včetně pravidel financování výjezdů platných pro Fakultu managementu. Studenti, kteří již zahraniční výjezd absolvovali, se s Vámi každoročně dělí o zkušenosti nabyté v zahraničí v rámci International Days.

Informace vám dále podá:

 • proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
 • koordinátorka studijních zahraničních výjezdů
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Daria Gunina Ing. Daria Gunina

Zkušenosti studentů, kteří vycestovali

Chtěli byste znát konkrétní názory studentů, kteří již měli to štěstí a mohli vycestovat a prožít semestr v zahraničí? Přečtěte si zpětné vazby na jejich výjezdy a podívejte se na fotografie, které s sebou přivezli. Další možností, jak sdílet své zkušenosti ze zahraničních výjezdů, je facebooková skupina Zahraniční pobyty FM VŠE.

Jak fakultu v zahraničí propagovat?

Fakulta managementu své studenty ráda při výjezdech do zahraničí podporuje, na oplátku je žádá o co nejlepší propagaci a prezentaci. K tomu je obvykle možné využít specifické akce pro zahraniční studenty, které zahraniční školy pořádají, různé společenské akce, ale i neformální setkání s ostatními studenty, příp. akademickými pracovníky.

Je proto důležité, aby student vyjížděl do zahraničí vybaven alespoň několika propagačními materiály / předměty a byl informován o základních parametrech programu, který fakulta zahraničním studentům nabízí. Se vším pomůže koordinátorka zahraničních výjezdů.

Zde jsou uloženy oficiální prezentace fakulty, které je možné pro propagaci rovněž využít: