Studentští patroni

Máte dotaz spojený se studiem? Nevíte si rady?

Zeptejte se starších a zkušenějších spolužáků! Oslovte prostřednictvím Facebooku některého z patronů a pošlete mu zprávu (využít můžete jak sociální sít Facebook, tak přímou zprávu e-mailem).

Studentští patroni Fakulty managementu VŠE

Bakalářští patroni
Martin Kozoň
kozm01@fm.vse.cz
Veronika Dávidová
xdavv00@fm.vse.cz
Eva Kocourková
xkoce10@fm.vse.cz
Dominika Kováčová
kovd00@fm.vse.cz
Magisterští patroni
Vojtěch Prchal
xprcv04@fm.vse.cz
Lucie Klattová:
klal08@fm.vse.cz

Pro nově přijaté studenty byly na facebooku zřízeny také skupiny, v nichž můžete klást svým patronům dotazy, seznamovat se s novými spolužáky a celkově si usnadňovat vstup do studia.

Prezenční forma studia

Kombinovaná forma studia