Zadání eseje pro přijímací řízení do bakalářského programu Management

Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili historicky prvních on-line přijímaček na naší fakultě! Velmi nás těší, že podíl zúčastněných uchazečů je naprosto stejný (možná dokonce o maličko vyšší), než u klasických přijímaček v minulých letech.

Hodnotící komise se dá co nejdříve do práce a rozhodnutí o přijetí budou všem účastníkům vložena k přihlášce, zaslána e-mailem a také klasickou poštou — alespoň jedním z těchto kanálů se dozvíte svůj výsledek nejpozději v neděli 21. června.