Předměty vypsané pro registraci studentů kombinovaného studia pro zimní semestr 2018/19

Ident Název předmětu Vyučující
1. ročník, 1. semestr bakalářského studia
Studenti registraci neprovádí, tento rozvrh bude přidělen
61MAN0 Management PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
61SMD0 Studijní manažerské dovednosti PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
61SOC0 Sociologie Ing. Eliška Novotná, Ph.D.
61EKM0 Ekonomie pro manažery Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
Ing. Libor Votava, Ph.D.
61MKT0 Marketing PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
61PRA0 Právo pro manažery doc. Dr. JUDr. Jan Hejda
61ZSM1 Test ze základů středoškolské matematiky Ing. Lucie Váchová
2. ročník, 3. semestr bakalářského studia
61MOP0 Management operací doc. Ing. Anna Černá, CSc.
61EKA0 Ekonomika Ing. Tereza Vinšová
61UZD0 Účetnictví a základy daní Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
61APD0 Analýza a prezentace dat doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
3. ročník, 5. semestr bakalářského studia
61SBP0 Seminář k bakalářské práci doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Moduly oborově profilující
61FMN0 Finanční management Ing. Jana Pevná, Ph.D.
Ing. Libor Votava, Ph.D.
Moduly odvětvově profilující
61MNO0 Management neziskových organizací Ing. Jan Nový
Moduly Volitelné
61MOE0 Modelování v ekonomii doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
61ANI2 Příprava na IELTS Steven Del Riley, BA
6JN135 Konverzace NJ Mgr. Jana Polívková, Ph.D.
6JN300 Management im deutschsprachigen europäischen Raum Mgr. Jana Polívková, Ph.D.
Jazykové předměty registrujte podle studijního plánu: https://www.fm.vse.cz/wp-content/uploads/2009/04/fmvse-bakalarsky_studijni_plan-2017_2018.pdf
1. ročník, 1. semestr navazujícího mag. studia
Studenti registraci neprovádí, tento rozvrh bude přidělen
62MNK0 Management komplexity Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
62MAE0 Manažerská ekonomika doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
62MNR0 Manažerské rozhodování prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
62MAI0 Manažerská informatika Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.
2. ročník, 3. semestr navazujícího magisterského studia
62SDP0 Seminář k diplomové práci doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Ing. Jana Krbová, Ph.D.
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Ing. Michal Novák, Ph.D.
Ing. Jiří Přibil, Ph.D.
Ing. Stanislav Tripes
Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
Vedlejší specializace Management podnikatelské sféry
62MAR0 Spotřební chování Ing. Michal Novák, Ph.D.
Vedlejší specializace Management veřejné sféry a regionálního rozvoje
62MVS0 Management veřejného sektoru Ing. Martin Musil, Ph.D.
62RMG0 Regionální management Ing. Jana Krbová, Ph.D.
Vedlejší specializace Management zdravotnických služeb
62EFZ0 Ekonomika a financování zdravotní péče Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
Vedlejší specializace Management informací
62AIS0 Analýza a návrh IS Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.
Moduly volitelné
62MUR0 Management udržitelného rozvoje Ing. Martin Musil, Ph.D.
62CVO0 Člověk v organizaci PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
62ZTP0 Základy trestního práva a kriminalistiky doc. Dr. JUDr. Jan Hejda
62ENM0 Environmentální hlediska managementu RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.