Oznámení o obhajobách disertačních prací

6.9.2018 09:00

Děkan Fakulty managementu VŠE oznamuje, že se ve dnech 6. září 2018 a 7. září 2018 budou konat v zasedací místnosti 408 Fakulty managementu v Jindřichově Hradci obhajoby dizertačních prací následujících studentů doktorského studia. Disertační práce a jejich posudky jsou uloženy na sekretariátu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (místnost č. 405), kde je možné se s pracemi i posudky seznámit.

MUDr. Josef Kunkela – Problematika poskytování služeb v privátním stomatologickém zařízení

Termín obhajoby

 • 6. 9. 2018, 9:00

Školitel

 • doc. Ing. Hana Ezrová, CSc.

Oponenti

 • doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
 • Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Komise

 • předseda komise: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
 • místopředseda komise: doc. Ing. Anna Černá, CSc.

Členové komise

 • doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

Ing. Stanislav Tripes – Perception of Strategy Formulation Process in the Sport Environment and Its Influence on Performance of the Sport Club

Termín obhajoby

 • 6. 9. 2018, 11:00

Školitel

 • doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Oponenti

 • doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
 • doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

Komise

 • předseda komise: doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
 • místopředseda komise: doc. Ing. Anna Černá, CSc.

Členové komise

 • prof. Radim Jiroušek DrSc.
 • doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
 • doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

Ing. Petr Lžičař – Risk a revenue management v hotelnictví

Termín obhajoby

 • 6. 9. 2018, 14:00

Školitel

 • PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA

Oponenti

 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Komise

 • předseda komise: doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
 • místopředseda komise: doc. Ing. Anna Černá, CSc.

Členové komise

 • prof. Radim Jiroušek DrSc.
 • doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Ing. Lucie Váchová – Causal Bayesian Networks: Modelling an Impact of Interventions in Economic Models

Termín obhajoby

 • 6. 9. 2018, 16:00

Školitel

 • prof. Radim Jiroušek DrSc.

Oponenti

 • doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Komise

 • předseda komise: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
 • místopředseda komise: doc. Ing. Anna Černá, CSc.

Členové komise

 • doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

Ing. Petr Svoboda – Quality Management in Higher Education

Termín obhajoby

 • 7. 9. 2018, 9:00

Školitel

 • prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr.h.c.

Oponenti

 • doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

Komise

 • předseda komise: doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
 • místopředseda komise: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Členové komise

 • prof. Radim Jiroušek, DrSc.
 • prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
 • doc. Ing. Anna Černá, CSc.
 • doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.