Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje a spravuje veškerou agendu spojenou se studiem na Fakultě managementu.

Jak vyřešit nejčastější dotazy elektronickou formou?

V InSISu je v současné době možné vygenerovat nejen elektronické potvrzení o studiu (PDF soubor), které se automaticky digitálně podepíše, ale také potvrzení o průběhu studia a výpis studijních výsledků. Absolventi si mohou vygenerovat potvrzení o ukončení studia. Všechny dokumenty jsou dostupné v češtině i v angličtině přes samostatné ikony.

Digitální podpis ověřuje platnost dokumentu, soubor by měly přijímat všechny úřady a firmy stejně jako dosavadní papírové potvrzení s razítkem.

Postup

  • Přihlášení do InSISu
  • Portál studenta
  • Aplikace Moje studium
  • Tisk dokumentů
  • Tisk elektronicky pečetěných dokumentů
  • Vybraný dokument se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí a nejpozději do hodiny bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v úložišti dokumentů

Elektronické potvrzení o studiu se vydává pro aktuální semestr.

Pravost podpisu lze ověřit v samostatných aplikacích na prohlížení PDF souboru, např. Acrobat Reader. Při zobrazení souboru ve webovém prohlížeči nejde ověřit platnost digitální podpisu. Je možné, že někde budou vyžadovat potvrzení o studiu v papírové podobě. V tomto případě mohou studenti s PDF souborem na USB flash disku dojít na kontaktní místo CzechPoint (pošta, většina obecních úřadů), a zde si nechat za poplatek vytisknout úředně ověřenou kopii potvrzení o studiu.

Úřední hodiny 19. – 30. října 2020

V období 19. – 30. října 2020 dochází k dočasné úpravě úředních hodin studijního oddělení. Z důvodu omezení provozu bude každý den k dispozici níže uvedená studijní referentka.

Den Úřední hodiny
Pondělí 9:00 – 11:00, Věra Mrázková
Úterý 9:00 – 11:00, Alena Jirková
Středa 9:00 – 11:00, Věra Mrázková
Čtvrtek 9:00 – 11:00, Hana Hajnová
Pátek 9:00 – 11:00, Monika Bromová

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Ing. Přibil Jiří
proděkan pro pedagogickou činnost
334 384 417 204 pribil@fm.vse.cz
Jirková Alena 336 384 417 273 jirkova@fm.vse.cz
Mrázková Věra

vedoucí studijního oddělení

336 384 417 103 mrazkova@fm.vse.cz
Hajnová Hana 335 384 417 104 hajnova@fm.vse.cz
Bromová Monika 335 384 417 102 bromova@fm.vse.cz
Mgr. Míková Irena
administrátor doktorského studia
406 384 417 235 mikovair@fm.vse.cz
Bc. Bindrová Alena
administrátor mimořádného studia
405 384 417 206 bindrova@fm.vse.cz