Oddělení podpory odborných činností

Oddělení podpory odborných činností vzniklo transformací Centra výpočetní techniky a Edičního oddělení, tedy pracovišť, která na Fakultě managementu pracují s informačními technologiemi a technikou.

Oddělení podpory odborných činností má na starosti nejen správu počítačové sítě Fakulty managementu a veškeré techniky a služeb s tím spojených, ale i veškeré služby spojené s audiovizuální technikou, službami tiskového a edičního charakteru a podobně. Do působnosti OPOČ patří mimo jiné síť Microsoft Active Directory, správa studijního informačního systému, provoz bezdrátové sítě, tvorba a správa www stránek a dalších webových nástrojů a aplikací, správa technologií zajišťujících podporu výuky (technologické vybavení učeben, studoven a laboratoří včetně audiovizuální techniky – ozvučení, dataprojektory atd.) a správa a údržba multifunkčních tiskových a kopírovacích zařízení v prostorách budovy Fakulty managementu.

Pokud narazíte na nějaký problém při práci v počítačové síti, nemůžete se někam přihlásit, máte problémy s poštou či bezdrátovou sítí, zkuste se nejprve podívat do nápovědy technické podpory. V případě, že na těchto stránkách nenaleznete návod či informaci, která by vám pomohla váš problém vyřešit, kontaktujte Oddělení podpory odborných činností e-mailem na adrese michal.kadlec@vse.cz, osobně v kanceláři č. 306 nebo na telefonu 384 417 115.

Rádi bych vás však požádali, abyste si důkladně a do konce prostudovali všechny informace na stránkách nápovědy, neboť na drtivou většinu problémů zde odpověď najdete. Kontaktujte nás až když si opravdu nebudete vědět rady nebo když se budete potýkat s problémem, který zde není řešen. Za připomínky k návodům a obsahu budeme vděční, pomůžete tím nejenom nám, ale i sobě a všem ostatním. Děkujeme!

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Bc. Kadlec Michal
vedoucí oddělení
správa učeben, podpora uživatelů
306 384 417 115 michal.kadlec@vse.cz
Mgr. Michal Hajdík
PR manažer
310 384 417 209 michal.hajdik@vse.cz
Ing. Michl František
systémový integrátor, správce InSIS
304 384 417 275 michl@fm.vse.cz
Brus Zdeněk
ediční a audiovizuální služby
234 384 417 231 brusz@fm.vse.cz