Knihovna

Knihovna Fakulty managementu nabízí studentům, zaměstnancům a odborné veřejnosti tištěné i elektronické zdroje, poskytuje konzultace, pořádá ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE semináře zaměřené na práci s informacemi a podílí se na kulturně společenských akcích pořádaných fakultou.

Půjčování studijní literatury

V knihovně najdete povinnou i doporučenou literaturu k vyučovaným předmětům. Většinu knih půjčujeme na měsíc, výpůjčky lze 2x prodloužit pokud je nepožaduje další uživatel. Vybrané knihy jsou k dispozici pouze k prezenčnímu studiu.

Studenti Fakulty managementu si mohou zapůjčit na základě smlouvy o výpůjčce i čtečky elektronických knih Amazon Kindle 8 Touch.

Klid pro studium

Ve dvou patrech studoven poskytujeme tiché studijní zázemí, oddělené kóje pro samostudium, ale i prostory pro týmovou práci.

Přístup do e-zdrojů

Předplácíme desítky elektronických informačních zdrojů. Najdete v nich články z desítek tisíc titulů novin a časopisů (např. Hospodářské noviny, Economist, Wall Street Journal a další, z vědeckých časopisů např. Journal of Economic Literature, Journal of Finance, MIS Quarterly, Accounting Review, …), tisíce elektronických knih, statistická data, právní předpisy nebo data o firmách. Poskytujeme přístup do světově nejlepších citačních rejstříků Web of Science a Scopus, kde můžete hledat, které vědecké texty jsou nejvíce citované.

Pomoc s vyhledáváním informací

Zaměstnanci knihovny ochotně pomohou při tematickém vyhledávání informací. Během semestru jsou pořádány odborné semináře.

Počítače, tiskárny, skenery a kopírky

V knihovně jsou k dispozici počítače pro samostatnou práci. Na počítačích je nainstalováno vše, co je dostupné na počítačových učebnách. Ke zhotovení kopií pro vlastní potřebu lze využít 2 samoobslužné kopírky v knihovně, stejně tak se nabízí možnost skenování.

Provozní doba knihovny FM v průběhu letních prázdnin 2019

Knihovna je otevřena do pátku 28. června 2019. Od 1. července do 23. srpna 2019 bude knihovna FM zcela uzavřena.

Na prázdniny je možné si vypůjčit i prezenční knihy ze studovny, datum vrácení bude nastaveno na 26. srpna 2019. Tyto výpůjčky nelze dále prodlužovat.

V případě nutnosti lze během prázdnin objednat knihy k vypůjčení na adrese knihovna@fm.vse.cz. Knihy vám vždy do dohodnutého termínu (nejčastěji do dalšího pracovního dne do 12:00) připravíme a domluvíme se na převzetí.

Knihovna bude otevřena opět poslední týden v srpnu, tedy od pondělí 26. srpna 2019. Ve dnech pondělí až čtvrtek bude provozní doba 8:30 – 16:00, v pátek pak 8:30 – 14:30.
Od 9. září 2019 bude zahájen běžný provoz.

Vypůjčené knihy lze vracet během uzavření knihovny do biblioboxu, který je umístěn před vchodem do knihovny.

 

Vracení knih mimo provozní dobu

Abychom návštěvníkům knihovny co nejvíce usnadnili vracení knih i mimo provozní dobu knihovny, zajistili jsme možnost vracet knihy vypůjčené v knihovně FM do biblioboxu umístěného před vchodem do knihovny. Doporučujeme přečíst si pravidla používání biblioboxu.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Mgr. Kubátová Věra
vedoucí knihovny
meziknihovní výpůjční služba
351 384 417 236 kubv00@fm.vse.cz
knih-fm@fm.vse.cz
knihovna@fm.vse.cz
Nouzová Alena 251 384 417 229 nouzova@fm.vse.cz
Bajerová Romana 251 384 417 229 bajr00@fm.vse.cz

Kontaktní informace

  • Adresa:
    Knihovna FM
    Jarošovská 1117/II
    Jindřichův Hradec, 377 01
  • E-mail: knihovna@fm.vse.cz
  • Telefon: 384 417 229