Knihovna

Knihovna je od 22. 10. 2020 do odvolání uzavřena

V souladu s vládním zpřísněním preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19 ze dne 21. 10. 2020 bude knihovna a studovna Fakulty managementu VŠE od 22. 10. 2020 do odvolání (min. do 3. 11. 2020) uzavřena. Aktuální výpůjčky budou všem automaticky prodlužovány až do otevření knihovny. Po dobu uzavření knihovny nenabíhá zpozdné.

Knihy je možné vracet do biblioboxu u vchodu do fakulty nebo zaslat poštou.

Stále je pro vás k dispozici e-mailová adresa knihovna@fm.vse.cz, na níž se pokusíme vyřešit všechny vaše dotazy a prosby.

Novinka! Plaťte kartou!

V Knihovně FM je nově možné kromě platby v hotovosti platit i platební kartou, dále je možný i převod na účet (údaje na vyžádání dostanete na e-mailové adrese knihovna@fm.vse.cz).

On-line semináře knihovny

Centrum knihovnických a informačních služeb Vysoké školy ekonomické v Praze pro vás pořádá pravidelně odborné semináře zaměřené například na práci se zdroji či citacemi. Aktuální nabídku naleznete na https://knihovna.vse.cz/konzultace-a-seminare/seminare/.

Vyzkoušejte si nástroj Writefull pro psaní anglických odborných textů

Do 10. listopadu 2020 mají všichni uživatelé Vysoké školy ekonomické v Praze možnost využít zkušební přístup do akademického nástroje Writefull společnosti Digital Science. K čemu se nástroj nejlépe hodí?

O knihovně

Knihovna Fakulty managementu nabízí studentům, zaměstnancům a odborné veřejnosti tištěné i elektronické zdroje, poskytuje konzultace, pořádá ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE semináře zaměřené na práci s informacemi a podílí se na kulturně společenských akcích pořádaných fakultou.

Půjčování studijní literatury

V knihovně najdete povinnou i doporučenou literaturu k vyučovaným předmětům. Většinu knih půjčujeme na měsíc, výpůjčky lze 2x prodloužit pokud je nepožaduje další uživatel. Vybrané knihy jsou k dispozici pouze k prezenčnímu studiu.

Studenti Fakulty managementu si mohou zapůjčit na základě smlouvy o výpůjčce i čtečky elektronických knih Amazon Kindle 8 Touch.

Klid pro studium

Ve dvou patrech studoven poskytujeme tiché studijní zázemí, oddělené kóje pro samostudium, ale i prostory pro týmovou práci.

Přístup do e-zdrojů

Předplácíme desítky elektronických informačních zdrojů. Najdete v nich články z desítek tisíc titulů novin a časopisů (např. Hospodářské noviny, Economist, Wall Street Journal a další, z vědeckých časopisů např. Journal of Economic Literature, Journal of Finance, MIS Quarterly, Accounting Review, …), tisíce elektronických knih, statistická data, právní předpisy nebo data o firmách. Poskytujeme přístup do světově nejlepších citačních rejstříků Web of Science a Scopus, kde můžete hledat, které vědecké texty jsou nejvíce citované.

Pomoc s vyhledáváním informací

Zaměstnanci knihovny ochotně pomohou při tematickém vyhledávání informací. Během semestru jsou pořádány odborné semináře.

Počítače, tiskárny, skenery a kopírky

V knihovně jsou k dispozici počítače pro samostatnou práci. Na počítačích je nainstalováno vše, co je dostupné na počítačových učebnách. Ke zhotovení kopií pro vlastní potřebu lze využít 2 samoobslužné kopírky v knihovně, stejně tak se nabízí možnost skenování.

Vracení knih mimo provozní dobu

Abychom návštěvníkům knihovny co nejvíce usnadnili vracení knih i mimo provozní dobu knihovny, zajistili jsme možnost vracet knihy vypůjčené v knihovně FM do biblioboxu umístěného před vchodem do knihovny. Doporučujeme přečíst si pravidla používání biblioboxu.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Mgr. Kubátová Věra
vedoucí knihovny
meziknihovní výpůjční služba
351 384 417 236 kubv00@fm.vse.cz
knih-fm@fm.vse.cz
knihovna@fm.vse.cz
Nouzová Alena 251 384 417 229 nouzova@fm.vse.cz
Bajerová Romana 251 384 417 229 bajr00@fm.vse.cz

Kontaktní informace

  • Adresa:
    Knihovna FM
    Jarošovská 1117/II
    Jindřichův Hradec, 377 01
  • E-mail: knihovna@fm.vse.cz
  • Telefon: 384 417 229