Knihovna

Knihovna je opět otevřena!

Od pondělí 20. 4. 2020 je možné knihovnu individuálně navštívit pouze za účelem vypůjčení knih. Výpůjčky budou v pracovní dny možné výhradně pro studenty a akademické pracovníky fakulty, a to od 10:00 do 15:00 hodin.

Je možné si také předem (ideálně den předem do 15 hodin) připravit požadovaný seznam knih a zaslat ho mailem na knihovna@fm.vse.cz. Připravíme vám knihy a do dohodnutého termínu (nejčastěji dalšího pracovního dne do 10 hodin) si je můžete vyzvednout. Se studenty kombinované formy studia se můžeme domluvit i individuálně na termínu převzetí.

Studovny zůstávají nadále uzavřeny.

Odevzdání studijní literatury bude možné výhradně do biblioboxu umístěného u vchodu do knihovny. Knihy musí po vrácení do karantény.

Semináře knihovny běží dál online

Všechny semináře probíhají v prostředí Microsoft Teams, pro přístup použijte kód ukzy2kd. Přehled všech aktuálně vypsaných seminářů knihovny naleznete zde.

Lze využít i zkušební přístupy do elektronických knih.

Přístup do odborné literatury z domova

Jako studenti nebo zaměstnanci máte odkudkoli dostupné téměř všechny e-zdroje, které pro vás knihovna kupuje. Nejsou to jen odborné články, ale i téměř 200 000 e-knih, miliony různých statistických dat, přehledy, data o firmách atd. Kompletní přehled najdete na adrese https://knihovna.vse.cz/zdroje.

Pro přístup z domova je třeba použít právě tu výše zmíněnou adresu, a když budete chtít přejít na konkrétní zdroj, jen vyplníte své uživatelské jméno a heslo, které používáte do studijního systému. (Poznámka pro technicky zdatnější: jste-li připojeni do školní VPN, znovu se přihlašovat nemusíte – výjimkou je ProQuest Ebook Central, kde je konkrétní identifikace uživatele třeba.)

Máte-li jakékoliv dotazy nebo pokud Vám nefunguje přístup, jsme Vám k dispozici na i-servis@vse.cz.

 Národní knihovna a spolek Dilia zpřístupnili vysokoškolákům knihy a periodika online

Studenti a pedagogové veřejných vysokých škol mohou využívat dočasný online přístup k digitalizovaným fondům Národní knihovny.  Zpřístupněno by tak mělo být více než 206 tisíc titulů monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran. Podrobnější info zde.

O knihovně

Knihovna Fakulty managementu nabízí studentům, zaměstnancům a odborné veřejnosti tištěné i elektronické zdroje, poskytuje konzultace, pořádá ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE semináře zaměřené na práci s informacemi a podílí se na kulturně společenských akcích pořádaných fakultou.

Půjčování studijní literatury

V knihovně najdete povinnou i doporučenou literaturu k vyučovaným předmětům. Většinu knih půjčujeme na měsíc, výpůjčky lze 2x prodloužit pokud je nepožaduje další uživatel. Vybrané knihy jsou k dispozici pouze k prezenčnímu studiu.

Studenti Fakulty managementu si mohou zapůjčit na základě smlouvy o výpůjčce i čtečky elektronických knih Amazon Kindle 8 Touch.

Klid pro studium

Ve dvou patrech studoven poskytujeme tiché studijní zázemí, oddělené kóje pro samostudium, ale i prostory pro týmovou práci.

Přístup do e-zdrojů

Předplácíme desítky elektronických informačních zdrojů. Najdete v nich články z desítek tisíc titulů novin a časopisů (např. Hospodářské noviny, Economist, Wall Street Journal a další, z vědeckých časopisů např. Journal of Economic Literature, Journal of Finance, MIS Quarterly, Accounting Review, …), tisíce elektronických knih, statistická data, právní předpisy nebo data o firmách. Poskytujeme přístup do světově nejlepších citačních rejstříků Web of Science a Scopus, kde můžete hledat, které vědecké texty jsou nejvíce citované.

Pomoc s vyhledáváním informací

Zaměstnanci knihovny ochotně pomohou při tematickém vyhledávání informací. Během semestru jsou pořádány odborné semináře.

Počítače, tiskárny, skenery a kopírky

V knihovně jsou k dispozici počítače pro samostatnou práci. Na počítačích je nainstalováno vše, co je dostupné na počítačových učebnách. Ke zhotovení kopií pro vlastní potřebu lze využít 2 samoobslužné kopírky v knihovně, stejně tak se nabízí možnost skenování.

Vracení knih mimo provozní dobu

Abychom návštěvníkům knihovny co nejvíce usnadnili vracení knih i mimo provozní dobu knihovny, zajistili jsme možnost vracet knihy vypůjčené v knihovně FM do biblioboxu umístěného před vchodem do knihovny. Doporučujeme přečíst si pravidla používání biblioboxu.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Mgr. Kubátová Věra
vedoucí knihovny
meziknihovní výpůjční služba
351 384 417 236 kubv00@fm.vse.cz
knih-fm@fm.vse.cz
knihovna@fm.vse.cz
Nouzová Alena 251 384 417 229 nouzova@fm.vse.cz
Bajerová Romana 251 384 417 229 bajr00@fm.vse.cz

Kontaktní informace

  • Adresa:
    Knihovna FM
    Jarošovská 1117/II
    Jindřichův Hradec, 377 01
  • E-mail: knihovna@fm.vse.cz
  • Telefon: 384 417 229