Ediční oddělení

Ediční oddělení zajišťuje široké spektrum služeb a činností. Mezi nejdůležitější z nich patří ediční služby (kopírování, scanování, zhotovování kroužkové vazby, tisk učebních textů, obsluha a údržba kopírovacích automatů apod.) a audiovizuální služby (pořizování videozáznamů přednášek, zpracování záznamů, kopírování AV materiálů pro potřeby výuky a fakulty). Mezi ostatní služby, které poskytuje ediční oddělení patří evidence a vydávání identifikačních čipových karet studentům a zaměstnancům.

Máte připomínky k práci edičního oddělení?

Nejste spokojeni s prací edičního oddělení? Máte pro nás nějaký námět, stížnost či pochvalu? Napište e-mail přímo vedoucímu edičního oddělení na strobl@fm.vse.cz.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Brus Zdeněk 234 384 417 231 brusz@fm.vse.cz
Mgr. Urban Václav 234 384 417 231 urbv00@fm.vse.cz

Ceník služeb

černobílý tisk na síťových tiskárnách
A4 jednostranný tisk 1,40 Kč
A4 oboustranný tisk 2,80 Kč
A3 jednostranný tisk 2,80 Kč
A3 oboustranný tisk 5,60 Kč
černobílý tisk na edičním oddělení
A4 jednostranný tisk 2,80 Kč
A4 oboustranný tisk 5,60 Kč
A3 jednostranný tisk 5,60 Kč
A3 oboustranný tisk 11,20 Kč
barevný tisk na edičním oddělení i na síťových tiskárnách
A4 jednostranný tisk 5,60 Kč
A4 oboustranný tisk 11,20 Kč
A3 jednostranný tisk 10,80 Kč
A3 oboustranný tisk 21,20 Kč
vazba dokumentů
kroužková vazba 4 až 12 mm 20,00 Kč
termovazba 1 až 12 mm 20,00 Kč
kroužková vazba 15 až 50 mm 30,00 Kč
termovazba 15 až 50 mm 30,00 Kč
laminace 20,00 Kč