Ediční a audiovizuální služby

Ediční a audiovizuální služby zajišťuje na Fakultě managementu VŠE Centrum informačních technologií. Veškeré služby tohoto charakteru jsou poskytovány v místnosti č. 234.

Ediční služby

  • kopírování
  • scanování
  • zhotovování kroužkové a termo vazby
  • tisk učebních textů
  • obsluha a údržba multifunkčních zařízení

Audiovizuální služby

  • pořizování videozáznamů přednášek
  • zpracování záznamů
  • kopírování AV materiálů pro potřeby výuky a fakulty

Ostatní služby

  • evidence a vydávání identifikačních čipových karet studentům a zaměstnancům
  • prodej revalidačních známek pro ISIC a ITIC karty

Ceník služeb

černobílý tisk na síťových tiskárnách
A4 jednostranný tisk 1,40 Kč
A4 oboustranný tisk 2,80 Kč
A3 jednostranný tisk 2,80 Kč
A3 oboustranný tisk 5,60 Kč
černobílý tisk na edičním oddělení
A4 jednostranný tisk 2,80 Kč
A4 oboustranný tisk 5,60 Kč
A3 jednostranný tisk 5,60 Kč
A3 oboustranný tisk 11,20 Kč
barevný tisk na edičním oddělení i na síťových tiskárnách
A4 jednostranný tisk 5,60 Kč
A4 oboustranný tisk 11,20 Kč
A3 jednostranný tisk 10,80 Kč
A3 oboustranný tisk 21,20 Kč
vazba dokumentů
kroužková vazba 4 až 12 mm 20,00 Kč
termovazba 1 až 12 mm 20,00 Kč
kroužková vazba 15 až 50 mm 30,00 Kč
termovazba 15 až 50 mm 30,00 Kč
laminace 20,00 Kč