Centrum informačních technologií

Centrum informačních technologií má na starosti správu počítačové sítě Fakulty managementu a veškeré techniky a služeb s tím spojených. Do jeho působnosti patří mimo jiné síť Microsoft Active Directory, správa studijního informačního systému, provoz bezdrátové sítě, tvorba a správa www stránek a dalších webových nástrojů a aplikací.

Pokud narazíte na nějaký problém při práci v počítačové síti, nemůžete se někam přihlásit, máte problémy s poštou či bezdrátovou sítí, zkuste se nejprve podívat do nápovědy. V případě, že na těchto stránkách nenaleznete návod či informaci, která by vám pomohla váš problém vyřešit, kontaktujte Centrum informačních technologií a to buďto e-mailem na adrese cit@fm.vse.cz, osobně v kanceláři č. 306 nebo na telefonu 384 417 201.

Rádi bych vás však požádali, abyste si důkladně a do konce prostudovali všechny informace na stránkách nápovědy, neboť na drtivou většinu problémů zde odpověď najdete. Kontaktujte nás až když si opravdu nebudete vědět rady nebo když se budete potýkat s problémem, který zde není řešen. Za připomínky k návodům a obsahu budeme vděční, pomůžete tím nejenom nám, ale i sobě a všem ostatním. Děkujeme!

Máte připomínky k práci centra výpočetní techniky?

Nejste spokojeni s prací centra výpočetní techniky? Máte pro nás nějaký námět, stížnost či pochvalu? Napište e-mail přímo vedoucímu CIT na strobl@fm.vse.cz.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Mgr. Štrobl David
vedoucí centra výpočetní techniky
305 384 417 237 strobl@fm.vse.cz
Mgr. Hajdík Michal 306 384 417 114 hajdik@fm.vse.cz
Bc. Kadlec Michal 306 384 417 115 KadlecM@fm.vse.cz
Ing. Michl František
vývojář informačního systému
304 384 417 275 michl@fm.vse.cz