Centrum informačních technologií

Centrum informačních technologií vzniklo sloučením Centra výpočetní techniky a Edičního oddělení, tedy pracovišť, která na Fakultě managementu pracují s informačními technologiemi a technikou.

Centrum informačních technologií má na starosti nejen správu počítačové sítě Fakulty managementu a veškeré techniky a služeb s tím spojených, ale i veškeré služby spojené s audiovizuální technikou, službami tiskového a edičního charakteru a podobně. Do působnosti CIT patří mimo jiné síť Microsoft Active Directory, správa studijního informačního systému, provoz bezdrátové sítě, tvorba a správa www stránek a dalších webových nástrojů a aplikací, správa technologií zajišťujících podporu výuky (technologické vybavení učeben, studoven a laboratoří včetně audiovizuální techniky – ozvučení, dataprojektory atd.) a správa a údržba multifunkčních tiskových a kopírovacích zařízení v prostorách budovy Fakulty managementu.

Pokud narazíte na nějaký problém při práci v počítačové síti, nemůžete se někam přihlásit, máte problémy s poštou či bezdrátovou sítí, zkuste se nejprve podívat do nápovědy technické podpory. V případě, že na těchto stránkách nenaleznete návod či informaci, která by vám pomohla váš problém vyřešit, kontaktujte Centrum informačních technologií a to buďto e-mailem na adrese cit@fm.vse.cz, osobně v kanceláři č. 306 nebo na telefonu 384 417 115.

Rádi bych vás však požádali, abyste si důkladně a do konce prostudovali všechny informace na stránkách nápovědy, neboť na drtivou většinu problémů zde odpověď najdete. Kontaktujte nás až když si opravdu nebudete vědět rady nebo když se budete potýkat s problémem, který zde není řešen. Za připomínky k návodům a obsahu budeme vděční, pomůžete tím nejenom nám, ale i sobě a všem ostatním. Děkujeme!

Máte připomínky k práci centra informačních technologií?

Nejste spokojeni s prací centra informačních technologií? Máte pro nás nějaký námět, stížnost či pochvalu? Napište e-mail přímo vedoucímu CIT na strobl@fm.vse.cz.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Mgr. Štrobl David
vedoucí centra informačních technologií
305 384 417 237 strobl@fm.vse.cz
Bc. Kadlec Michal
správa učeben, podpora uživatelů
306 384 417 115 KadlecM@fm.vse.cz
Ing. Michl František
systémový integrátor, správce InSIS
304 384 417 275 michl@fm.vse.cz
Brus Zdeněk
ediční a audiovizuální služby
234 384 417 231 brusz@fm.vse.cz
Mgr. Urban Václav
ediční a audiovizuální služby
234 384 417 201 urbv00@fm.vse.cz