Seznam časopisů z oboru management registrovaných v databázích WoS, Scopus a ERIH

V přiloženém souboru se nacházejí žurnály spadající do oblasti managementu a registrované v databázích Web of Science, Scopus, ERIH Plus a RVVI. Soubor obsahuje i žurnály  z dalších (s managementem) souvisejících oborů, které spadají (mohou spadat) do výzkumného zájmu pracovníků Fakulty managementu.

Pozn.: Nejedná se o taxativní výčet „žádoucích“ či podporovaných žurnálů, účelem seznamu je usnadnit orientaci v přehršli oborů a časopisů, které jsou k dispozici. Na kartách WoS a Scopus jsou tučně označeny žurnály z kategorie Management. Další kategorie reprezentují výběr dalších možných a žádoucích výzkumných zájmů pracovníků FM. Některé žurnály jsou uvedeny víckrát (patří do více kategorií).

Seznam může rovněž sloužit jako doporučení „dobrých“ žurnálů (nejen) v oboru management. EJIS rank & Category zobrazuje Journal Quality List by Harzing (http://www.harzing.com/), ABS rank & Category je pak Academic Journal Guide by Association of Business Schools (http://charteredabs.org/academic-journal-guide-2015).