Seznam oborových časopisů registrovaných v databázích WoS, Scopus a Academic Journal Guide

V přiloženém souboru se nacházejí žurnály spadající zejména do oblasti managementu a ekonomie, registrované v databázích Web of Science a  Scopus, případně hodnocené dle Academic Journal Guide by Association of Business Schools.

Jedná se o články z oborových skupin Web of ScienceEconomics; Business; Business, Finance; Management; Operations Research & Management Science; Industrial Relations & Labor; případně Public administration a
Scopus – Business, Management and Accounting (miscellaneous); Accounting; Business and International Management; Management Information Systems; Management of Technology and Innovation; Marketing; Organizational Behavior and Human Resource Management; Strategy and Management; Industrial relations; Decision Sciences (miscellaneous); Information Systems and Management; Management Science and Operations Research; Statistics, Probability and Uncertainty; Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous); Economics and Econometrics; Finance; případně Political Science and International Relations nebo Public Administration které se používají  v Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ pro oblast 5.2 Economics and Business či 5.6 Political science (Public administration nebo Organisation theory).

Některé žurnály mohou být uvedeny víckrát (patří do více kategorií). Zároveň je uveden i případný ranking žurnálů dle  Academic Journal Guide by Association of Business Schools.

Pozn.: Nejedná se o taxativní výčet „žádoucích“ či podporovaných žurnálů, účelem seznamu je usnadnit orientaci v přehršli oborů a časopisů, které jsou k dispozici. Jedná se o žurnály, které přispívají k oborovému hodnocení FM VŠE. Academic Journal Guide obsahuje i další žurnály, které jsou v publikační činnosti na FM VŠE rovněž hodnoceny, neboť je jedná o výstupy rozpoznávané mezinároní vědeckou komunitou v daném oboru.