Habilitační a profesorské řízení

Odkaz na relevantní vnitřní předpisy:

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (ze dne 18. 7. 2017)

Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (SR 3/2017)

Metodika upravující střet zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (PR 5/2017)

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (SR 2/2018)

Zahájená habilitační řízení v oboru management

Zahájení Uchazeč Údaje o pracovním poměru Veřejné zasedání VRF Jmenování s platností od
17. 10. 2018 Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 15. 5. 2019 1. 6. 2019
11. 7. 2018 Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka katedry aplikované ekonomie FF UP v Olomouci 15. 5. 2019 řízení bylo zastaveno
11. 4. 2018  Ing. Peter Pažitný, PhD., MSc. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 31. 10. 2018 01. 12. 2018
5. 10. 2017  Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka katedry aplikované ekonomie FF UP v Olomouci zastaveno na vlastní žádost 22. 3. 2018
8. 4. 2016  PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA odborný asistent katedry hotelnictví, VŠH v Praze zastaveno na vlastní žádost 13. 5. 2016
21. 4. 2015 Ing. Josef Maroušek, Ph.D. odborný asistent katedry ekonomiky a managementu, VŠTE v Českých Budějovicích zastaveno na vlastní žádost 23. 7. 2015
10. 11. 2014 RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. odborná asistentka katedry exaktních metod FM VŠE 27. 5. 2015 1. 7. 2015
5. 8. 2014 Ing. Vladislav Bína, Ph.D. odborný asistent katedry exaktních metod FM VŠE 19. 11. 2014 1. 12. 2014
7. 1. 2014 Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 30. 4. 2014 1. 6. 2014
15. 4. 2013 RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. odborná asistentka katedry exaktních metod FM VŠE 16. 10. 2013 1. 11. 2013
14. 4. 2010 RNDr. Jirina Vejnarová, CSc. zaměstnankyně Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR 24. 11. 2010 1. 3. 2011

Zahájená jmenovací řízení v oboru management

Zahájení Uchazeč Údaje o pracovním poměru Veřejné zasedání VRF Jmenování s platností od
11. 10. 2018 doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. docentka katedry managementu, vedoucí katedry, FIM UHK 10. 4. 2019 (14. 5. 2019)