Pavel Král – ISM University of Management and Economics

Přístup školy k hostujícím akademikům
Prostor pro rozšiřující komentář: Velmi dobrý, zahraničních akademiků na ISM hostuje poměrně dost, jsou otevřeni diskuzi a věnují jim péči.
Vybavení školy pro akademickou práci
Prostor pro rozšiřující komentář: V učebnách kvalitní vybavení a vše funguje, internet přes Eduroam, služby knihovny a dostupnost informačních zdrojů nemohu posoudit. Drobné negativum spatřuji ve stísněných prostorech.
Doprava
Prostor pro rozšiřující komentář: Nejsou přímé lety, příště bych asi volil (a doporučil) přímý let z Vídně. Pravděpodobně se vyplatí jak časově, tak finančně, zpátky jsem stejně letěl přes Vídeň. Návaznost letů přes Varšavu byla problematická, buď extrémně krátké přestupy (do 50 minut, takže bez šance na přeložení zavazadel a riziko i při malém zpoždění letu) nebo extrémně dlouhé (kolem 20 hodin). Nakonec jsem z Hradce jel v pátek večer, přespal v Praze a v sobotu celý den zabral let do Litvy. V neděli nebyl žádný vhodný let Praha – Vilnius.
Kvalita ubytování
Prostor pro rozšiřující komentář: V rámci nízkého finančního limitu na ubytování v podstatě nebylo možné najít dostupné ubytování. O 20 EUR výše se mi podařilo najít solidní ubytování v docházkové blízkosti od školy (62,50 EUR/noc).
Atraktivita místa (města)
Prostor pro rozšiřující komentář: Atraktivita je ryze subjektivní a pro mě je u takovéhoto krátkodobého pobytu jediným kritériem instituce, na kterou jedu (takže viz hodnocení výše) a lidi, za kterými jedu.
Celková spokojenost s pobytem
Organizace pobytu
Organizaci bych rozdělil na dvě části: profesní a administrativní. Jako profesní označuji vše, co je přímo spojeno s výukou, vědou a jednání o obsahu výuky a vědy. Co se týká profesní organizace, pak samotné dohodnutí návštěvy na ISM, dohoda na termínu, obsahu přednášky, cvičení a semináře byla hladká a zabrala několik (10 – 15) e-mailů, protože jsem využil možnosti oplatit výjezd. Pak několik (cca 4) dní zabrala příprava na samotnou výuku, protože jsem vyučoval v tématu, které je pro mě zatím okrajové (abychom byli schopni zakomponovat moji výuku do harmonogramu kurzu na partnerské univerzitě). Příprava na doktorský seminář zabrala jeden večer doma a jedno dopoledne přímo na místě.

Administrativní organizace zahrnující vyřízení dokumentů, cestovních příkazů, letenek a ubytování byla subjektivně složitější. Procesy na FM (snad zatím) nejsou dobře nastaveny, takže v určité fázi jsem čekal na potvrzení, že existuje smlouva s ISM, až se těsně před odjezdem zjistilo, že není podepsán Mobility Agreement a není smlouva, což se ale podařilo s paní Vavákovou bez problémů vyřešit. Samotné papírování od počátku do závěrečné zprávy ale zabere poměrně dost času (odhadem dohromady 3 pracovní dny, což je na 5denní cestu hodně).

Zvolená forma financování má podle mě tři výhody. Za prvé, je to možnost získat externí zdroje na zahraniční výjezd. Za druhé, kromě administrativní náročnosti nejsou překážky v získávání, pokud je ochota uskutečňovat zahraniční pobyty na dnešní úrovni (tedy je možné poskytnou podporu všem). Za třetí, je to nejčastější forma mobility, která generuje body pro FM, případně lze uvést v CV.

Nevýhody vidím za prvé v administrativní náročnosti procesu (tedy při současném nastavení procesů čistě teoreticky se to může zlepšit). Druhá nevýhoda jsou nízké limity na cestu i pobyt; letenku je tedy třeba kupovat s dostatečným předstihem a hlavně, limit nákladů na pobyt je zhruba na průměru (možná i lehce pod průměrem u dražších metropolí) ceny ubytování v hlavních městech jednotlivých zemí – vejít se do limitu s průměrnou cenou hotelu + cestovními náhradami nevidím jako moc reálné, pokud člověk nebude bydlet v hostelu na vícelůžkovém pokoji. Moji cestu tedy bylo třeba dofinancovat z fakultních prostředků, bohužel se neví z jakých, bude to tedy asi náklad katedry (asi 3 800 Kč).

tn2017-05-06 15.38.17