Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze

Popis projektu

Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342
Zahájení realizace 1. 6. 2017
Ukončení realizace 31. 12. 2022
Doporučená výše financování 131 563 024,92 Kč

Dotační titul

Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy ESF výzva pro vysoké školy
Prioritní osa PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Anotace projektu

Projekt realizuje VŠE v Praze s cílem komplexní podpory rozvoje v oblastech:

 • vzdělávání pracovníků, podpory výuky zaměřené na podnikatelství a moderní metody, předměty v cizích jazycích,
 • reakreditace vybraných studijních programů na základě požadavků praxe,
 • internacionalizace,
 • podpory studentů se specifickými studijními potřebami,
 • rozvoje oblasti kvality, efektivního a projektového řízení.

Realizace projektu posílí postavení VŠE v oblasti manažerského a ekonomického vzdělávání.

Aktivity projektu

 • KA01 – Řízení projektu
 • KA02 – Vzdělávání zaměstnanců
 • KA03 – Podpora podnikatelství
 • KA04 – Příprava předmětů v cizích jazycích
 • KA05 – Podpora studia (on-line a dalšími způsoby)
 • KA06 – Rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů
 • KA07 – Podpora spolupráce s Alumni
 • KA08 – Internacionalizace vysokoškolského prostředí
 • KA09 – Podpora studentů se specifickými studijními potřebami
 • KA10 – Tvorba systémů řízení a zvyšování kvality, příprava akreditací
 • KA11 – Efektivní a projektové řízení

Aktivity projektu přispějí k plnění cílů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016–2020.

Zapojení Fakulty managementu do projektu

Projektový tým na celoškolské úrovni

Projektový manažer Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Administrátorka projektu Alžběta Kršková
Finanční manažer Ing. Jan Andrle
Finanční účetní/controller projektu Bc. Eliška Straková
Personalistka projektu Martina Kuttelwascherová

Participující součásti