Kontakt na členy projektového týmu

  • Prof. Radim Jiroušek, DrSc. – hlavní manažer projekt, jirousek@fm.vse.cz, 384 417 250
  • Ing. Mgr. Miroslav Malec – finanční manažer projektu, malecm@fm.vse.cz, 384 417 299
  • Ing. Jana Krbová, Ph.D. – asistentka manažera projektu, krbova@fm.vse.cz, 384 417 217
  • Ing. Jozef Košťál – technický manažer projektu, kostal@fm.vse.cz, 384 417 116