Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE

Tisková zpráva závěrečná

Jindřichův Hradec, 9. června 2014 – Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci po třech letech ukončila projekt s názvem Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE podpořeného z OP VaVpI., jehož hlavním cílem bylo zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity.
K dílčím cílům patřilo zajištění moderní infrastruktury pro vědu a výzkum studentů magisterského a doktorského studia a také pro pořádání doktorských a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů a konečně vytvoření vhodných prostorů pro zapojení absolventů do VaV, zejména grantových projektů, programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit.
V rámci projektu realizovaného v letech 2011–2014 byly rekonstruovány a revitalizovány učebny, posluchárny, sloužící k výuce s dopadem do VaV činnosti a zastřešením prostoru mezi pavilony byl vybudován nový pavilon Dvorana. Generálním dodavatelem stavby byla firma Hochtief CZ a.s. Stavební práce byly ukončeny ve 4. čtvrtletí loňského roku a následovalo vybavení rekonstruovaných a revitalizovaných učeben a pracoven. Celý projekt byl ukončen 30. 4. 2014.
„Realizací projektu jsme získali možnost pořádat v Jindřichově Hradci vědecké konference, semináře a letní školy. Získali jsme totiž adekvátní zázemí, které je obvykle pro tyto účely nabízeno na srovnatelných zahraničních univerzitách.“ (Prof. Radim Jiroušek, DrSc., děkan FM VŠE)

Projekt „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“