Členové projektového týmu

Projektový tým je složen z administrativního a odborného týmu.

Administrativní tým

  • Ing. Jana Krbová, Ph.D. – projektová manažerka, krbova@fm.vse.cz, tel.: 384 417 217
  • Ing. Mgr. Miroslav Malec – finanční manažer, malecm@fm.vse.cz, tel.: 384 417 299

Odborný tým

  • Ing. Jiří Přibil, Ph.D. – zodpovědný za dovybavení knihovního fondu, elektronické informační zdroje a výukový software, pribil@fm.vse.cz, tel.: 384 417 204
  • Ing. Michal Novák, Ph.D. – odpovědný za pořízení mobilního eye-tracking zařízení pro výuku marketingových kurzů, michal.novak@fm.vse.cz, tel.: 384 417 151
  • Mgr. David Štrobl – zodpovědný za IT a AVT, strobl@fm.vse.cz, tel.: 384 417 237
  • Ing. Mgr. Miroslav Malec – odpovědný za dovybavení studentských zón a knihovny nábytkem, malecm@fm.vse.cz tel.: 384 417 299