Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH

Jindřichohradecká Fakulta managementu VŠE získala moderní zázemí

Jindřichův Hradec, 22. srpna 2015 – Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci po dvou letech ukončila projekt s názvem Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH podpořeného
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), jehož hlavním cílem bylo zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity.

K dílčím cílům patřilo zajištění moderní infrastruktury pro vědu a výzkum studentů magisterského a doktorského studia a také pro pořádání doktorských a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů a konečně vytvoření vhodných prostor pro zapojení absolventů do VaV, zejména grantových projektů, programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit.

V rámci projektu realizovaného v letech 2014 až 2015 byly modernizovány a rekonstruovány stávající učebny a posluchárny, sloužící k výuce s dopadem do VaV činnosti a pracovny vědecko-výzkumných
a pedagogických pracovníků. Dále byla vybudována nástavba nad pavilony B a C (5. patro), kde budou nové pracovny pro hostující profesory, mladé vědeckovýzkumné pracovníky a zázemí pro oddělení VaV.

Generálním dodavatelem stavby byla firma OHL ŽS. Stavební práce byly ukončeny v letos v březnu. Následovalo vybavení rekonstruovaných a revitalizovaných učeben a pracoven nábytkem, výpočetní a audiovizuální technikou. Celý projekt byl ukončen 30. června 2015.

Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH