ENTER-transfer

Mnoho velmi dobře fungujících rodinných firem či středních a malých podniků každoročně ukončí svou činnost z důvodu neschopnosti nalézt nástupce vedoucích pracovníků, kteří by převzali vedení společnosti. Navzdory stávajícím schématům nástupnictví v některých zemích stále existují omezené znalosti, zkušenosti a povědomí o převodu vlastnictví podniku. Nástupnictví se tak v současnosti stává významným problémem nejen v zemích střední Evropy.

Cílem projektu ENTER-transfer (název projektu je akronymem pro Enterprise Transfer, tedy přenos podniku) je usnadnit podnikové nástupnictví na národní i nadnárodní úrovni. V rámci projektu budou vyvíjeny inovativní nástroje a služby, které zjednoduší proces podnikového nástupnictví a pomohou udržovat rodinné firmy.

V rámci projektu bude rovněž vytvořen portál pro společnosti, které usilují o nástupnictví, soubor nástrojů s praktickými pokyny jak pro společnosti hledající nástupnické dědictví, tak pro uchazeče o nástupnictví, a strategie pro vytváření příznivých podmínek pro proces podnikového nástupnictví. Společné úsilí projektových partnerů povede k lepšímu zvyšování povědomí a podpůrných kapacit veřejných orgánů prostřednictvím školení a regionálních strategií, posílení dovedností a kompetencí mladých podnikatelů, vlastníků rodinných podniků a jejich potomků prostřednictvím cílených školení.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu je projektovým partnerem projektu Enter-transfer, který je finančně podpořen z programu Interreg Central Europe. Mezi další partnery patří:

Vedoucí partner

  • Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového managementu

Projektoví partneři

 

Webové stránky projektu

 

ENTER-transfer