Partneři

Fakulta managementu VŠE rozvíjí spolupráci s kvalitními partnery z nejrůznějších oborů lidské činnosti, s nimiž má společný zájem – umožnit studentům praxi při řešení dílčích problémů, podílet se na společných projektech i různými formami vzájemně přispívat k rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností studentů i svých pracovníků.

Partnerský vztah je podložený neformální Deklarací o spolupráci, podmínky jednotlivých konkrétních aktivit (bakalářské a diplomové práce, stáže i různé projekty aj.) jsou zakotveny v podrobnějších dohodách. Tato forma spolupráce, která přispívá ke zvyšování úrovně absolventů Fakulty managementu, umožňuje vybírat si mezi talentovanými studenty a vychovávat si budoucí zaměstnance.