Vedení FM

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

děkan fakulty

Tel.: 384 417 250
E-mail: bina@fm.vse.cz

Vladislav Bína je absolventem doktorského programu Fakulty managementu VŠE, kde byl rovněž habilitován. Sférami jeho odborného působení jsou především analýza dat a statistika, znalostní management, metody pro podporu manažerského rozhodování.


doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Tel.: 384 417 154
E-mail: tomas.kincl@vse.cz 

Tomáš Kincl absolvoval svá magisterská i doktorská studia na Fakultě managementu VŠE a získal zde rovněž docentský titul. Svou vědeckovýzkumnou činnost směřuje do oblastí marketingu, strategického marketingu, online marketingu, zákaznické spokojenosti či analýzy sentimentu. Ve funkci proděkana se zaměřuje na komplexní rozvoj a podporu vědeckovýzkumné činnosti na Fakultě managementu VŠE a dohlíží také na bezproblémový chod doktorského studijního programu.


Ing. Jiří Přibil, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

proděkan pro pedagogickou činnost

Tel.: 384 417 204
E-mail: pribil@fm.vse.cz

Jiří Přibil je rovněž absolventem magisterského a doktorského studijního programu Fakulty managementu VŠE. Sférou jeho odbornosti je detekce plagiátů v rozsáhlých datových skladech. Ve funkci proděkana pro pedagogickou činnost je jeho cílem stanovení jasných procesních postupů a pravidel, které umožní studentům zdárně absolvovat studium na Fakultě managementu VŠE.


Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. - proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Tel.: 384 417 220
E-mail: martin.lusticky@vse.cz

Martin Luštický je absolventem magisterského a doktorského programu Fakulty managementu VŠE a magisterského programu Metropolitní univerzity. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast strategického plánování a aplikace manažerských metod v oblasti cestovního ruchu a rozvoje regionů. Jako proděkan pro rozvoj a vnější vztahy se zaměřuje na koncepční podporu dlouhodobého rozvoje fakulty a budování jejího dobrého jména a vnějších vztahů na lokální, regionální i mezinárodní úrovni.


Mgr. Ing. Miroslav Malec

Ing. Mgr. Miroslav Malec

tajemník fakulty

Tel.: 384 417 299
E-mail: malecm@fm.vse.cz


Mgr. Irena Míková

Mgr. Irena Míková

asistentka děkana

Tel.: 384 417 235
E-mail: mikovair@fm.vse.cz