Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Mgr. Štrobl David
vedoucí centra výpočetní techniky
305 384417237 strobl@fm.vse.cz
Mgr. Hajdík Michal 306a 384417114 hajdik@fm.vse.cz
Bc. Kadlec Michal 306b 384417115 KadlecM@fm.vse.cz
Ing. Michl František
vývojář informačního systému
304b 384417275 michl@fm.vse.cz

centrální adresa pro podporu uživatelů: cvt@fm.vse.cz