eduroam

eduroam-logo

V průběhu roku 2006 se Fakulta managementu zařadila do mezinárodního projektu eduroam. Tato síť sdružuje univerzity po celé Evropě a na území České republiky je provoz této sítě koordinován a zaštiťován společností CESNET. Myšlenka umožnit uživatelům transparentní používání propojených sítí vznikla v rámci TERENA mobility TF. Motivací všech prací je, aby použití služeb sítě bylo tak snadné jako je používání roamingu mobilních operátorů. Zaměstnanci či studenti jednotlivých univerzit tak mají přístup k síti na půdě všech vysokých škol a univerzit zapojených do projektu eduroam. V praxi to znamená to, že pro připojení k této síti Vám bude vždy stačit pouze jedno uživatelské jméno a heslo (z Vaší domovské organizace) a to nezávisle na tom, na které univerzitě se budete k síti připojovat.

Připojení k síti eduroam je na Fakultě managementu realizováno pomocí Wi-Fi standardu 802.11b, 802.11g a 802.11a. Ověřování klientů provádí radius server, přičemž komunikace mezi radius serverem, přístupovými body a klienty probíhá pomocí protokolu PEAP. Bezpečnost dat přenášených po ověření uživatele zajišťuje protokol WPA.

V současnosti jsou signálem bezdrátové sítě pokryty všechny učebny a většina kanceláří na fakultě a to včetně komplexu knihovnického a informačního centra.

Podrobné návody pro připojení k této síti ze všech běžných operačních systémů naleznete v nápovědě v sekci Bezdrátová síť eduroam.