Centrum výpočetní techniky

Centrum výpočetní techniky má na starosti správu počítačové sítě Fakulty managementu a veškeré techniky a služeb s tím spojených. Do působnosti centra výpočetní techniky patří mimo jiné síť Microsoft Active Directory, správa studijního informačního systému, provoz bezdrátové sítě, tvorba a správa www stránkek FM a správa dalších www aplikací, jako jsou zrcadlo katedrálních disků KloKan či elearningový nástroj Moodle.

Pokud narazíte na nějaký problém při práci v počítačové síti, nemůžete se někam přihlásit, máte problémy s poštou či bezdrátovou sítí, zkuste se nejprve podívat do nápovědy. V případě, že na těchto stránkách nenaleznete návod či informaci, která by vám pomohla váš problém vyřešit, kontaktujte Centrum výpočetní techniky a to buďto e-mailem na adrese cvt@fm.vse.cz, osobně v kanceláři č. 306 nebo na telefonu 384 417 201.

Rádi bych vás však požádali, abyste si důkladně a do konce prostudovali všechny informace na těchto stránkách, neboť na drtivou většinu problémů zde odpověď najdete. Kontaktujte nás až když si opravdu nebudete vědět rady nebo když se budete potýkat s problémem, který zde není řešen. Za připomínky k návodům a obsahu budeme vděční, pomůžete tím nejenom nám, ale i sobě a všem ostatním. Děkujeme!

Máte připomínky k práci centra výpočetní techniky?

Nejste spokojeni s prací centra výpočetní techniky? Máte pro nás nějaký námět, stížnost či pochvalu? Napište e-mail přímo vedoucímu CVT na strobl@fm.vse.cz.