Nabídka zaměstnání

Děkan Fakulty managementu VŠE v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

docent v oboru podniková ekonomika, management, či v oboru blízkém

Požadavky

  • odpovídající VŠ vzdělání, praxe v oboru, adekvátní a aktuální publikační vědecká činnost, organizační schopnosti, morální bezúhonnost, kreativita, zodpovědnost.
  • Předpokládaný nástup: dle dohody
  • Rozsah úvazku: 1,0 na dobu neurčitou

Písemné přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu, přehledu publikační činnosti, opisu dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech a dokladů o vědecké a pedagogické činnosti zasílejte do 31. 8. 2018 na adresu:

  • Fakulta managementu VŠE
  • personální a mzdové oddělení – Iva Fučíková
  • Jarošovská ul. 1117/II
  • Jindřichův Hradec
  • 377 01
  • fucikova@fm.vse.cz.