Nabídka zaměstnání

Děkan Fakulty managementu VŠE v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

docent v oboru podniková ekonomika, management, či v oboru blízkém

Požadavky

 • odpovídající VŠ vzdělání, praxe v oboru, adekvátní a aktuální publikační vědecká činnost, organizační schopnosti, morální bezúhonnost, kreativita, zodpovědnost.
 • Předpokládaný nástup: dle dohody
 • Rozsah úvazku: 1,0 na dobu neurčitou

Písemné přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu, přehledu publikační činnosti, opisu dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech a dokladů o vědecké a pedagogické činnosti zasílejte do 31. 8. 2018 na adresu:

 • Fakulta managementu VŠE
 • personální a mzdové oddělení – Iva Fučíková
 • Jarošovská ul. 1117/II
 • Jindřichův Hradec
 • 377 01
 • fucikova@fm.vse.cz.

Děkan Fakulty managementu VŠE v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

docent s publikační činností v oblasti znalostního managementu

Požadavky

 • odpovídající VŠ vzdělání, praxe v oboru, adekvátní a aktuální publikační vědecká činnost, organizační schopnosti, morální bezúhonnost, kreativita, zodpovědnost.
 • Předpokládaný nástup: září 2018
 • Rozsah úvazku: 0,5 na dobu určitou (3 roky)

Písemné přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu, přehledu publikační činnosti, opisu dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech a dokladů o vědecké a pedagogické činnosti zasílejte do 20. 7. 2018 na adresu:

 • Fakulta managementu VŠE
 • personální a mzdové oddělení – Iva Fučíková
 • Jarošovská ul. 1117/II
 • Jindřichův Hradec
 • 377 01
 • fucikova@fm.vse.cz.