Kalendář oficiálních akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
Květen
Květen
Květen
Květen
1
2
3
4
 • Přednáška Jak publikovat v nejlepších žurnálech v managementu
  09:00 -11:00
  04. 06. 2018

  Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česko

  Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česko

  Dne 4. 6. 2018 od 9:00 do 11:00 vystoupí na Fakultě managementu VŠE profesor Charles C. Snow, který všechny provede tématem „Jak publikovat v kvalitních (nejlepších) žurnálech v managementu“. Jako editor časopisu „Strategic Management Journal“ přiblíží úskalí provádění a publikování vědeckých výzkumů v lepších časopisech. Koncept jeho přednášky stojí na čtyřech klíčových otázkách, které jsou i otevřeným prostorem pro následnou diskusi:

  1) Co je akademický výzkum?
  2) Kde bychom měli publikovat naše vědecké výsledky?
  3) Jaké zdroje jsou potřebné k provádění výzkumu a následnému publikování?
  4) Jaké faktory jsou klíčové k dosažení publikačních úspěchů?

  Charles Snow je emeritním profesorem na Pennsylvania State University, Smeal College of Business. Je uznávaným profesorem v oboru strategického managementu. Během svého života působil na univerzitách více jak v 30 zemích. V posledních letech je hostujícím profesorem v Dánsku, Norsku, Slovinsku, Austrálii a na Novém Zélandu.

  Profesor Charles C. Snow je mimo jiné
  - zahrnutý mezi velikány v knize „Who is Who in the Management Science“,
  - spoluautor Miles and Snow strategické typologie, která je téměř v každé učebnici managementu,
  - autorem mnoha publikací v top žurnálech, jako je Academy of Management Review, Academy of Management Journal, Journal of Management, Strategic Management Journal.
  - editor Strategic Management Journal a Journal of Organization Design,
  - jeden ze zakládajících členů Organization Design Community zaměřenou n a rozvoj teorií a praktických zkušeností mezi akademiky a profesionály zaměřenými na Organizační design.
  - hojně citován se svými víc jak 20 000 citacemi svých prací,
  - a především velmi milý a skromný člověk, kterého stojí za to poznat.

  Tato příležitost je velmi unikátní a příliš často se neopakuje. Zejména pro studenty doktorského studia se jedná o jedinečnou možnost zdokonalit se v psaní a publikování vědeckých článků.
  Přednáška od jednoho z editorů špičkově hodnoceného časopisu v kombinaci s se zajímavým a příjemně lidským podáním a přednesem Charlese C. Snowa může být pro všechny dobrou investicí, jak se dostat zas o kousek blíž publikačnímu úspěchu.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 • Přijímací zkouška do nav. mag. stud. prog. – řádný termín
  09:30 -12:00
  26. 06. 2018

  Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česko

  Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česko

  Řádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu proběhne v úterý 26. června 2018.

  S sebou si nezapomeňte vzít především doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Bez něj vám nebude složení přijímací zkoušky umožněno. Dále budete potřebovat úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Přijímací zkoušku skládat můžete i v situaci, že diplom ještě nemáte. V takovém případě musíte odevzdat jeho úředně ověřenou kopii bezprostředně po jeho získání.

  Vše ostatní už obdržíte na místě od nás.

  Hodně štěstí!

  Harmonogram přijímací zkoušky

  Prezence uchazečů a kontrola totožnosti9:30 – 10:15
  Písemný test z Teorie managementu10:15 – 11:15
  Přestávka11:15 – 11:30
  Písemný test z Ekonomie11:30 – 12:30
27
28
29
 • Letní promoce – bakaláři
  09:00 -12:00
  29. 06. 2018

  Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česko

  Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česko

  Letní promoce bakalářského studijního programu proběhnou v pátek, 29. června 2018 v aule Fakulty managementu VŠE (místnost č. 132). Promoce se týkají těch absolventů, kteří v období od ledna 2018 do 15. června 2018 (včetně) úspěšně ukončili své bakalářské studium na Fakultě managementu VŠE.

  Začátek slavnostních promocí

  Organizační pokyny

  Zkouška absolventů bakalářského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v pátek 29. června 2018 v 9:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

  Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v 9:30.
  Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

  Předpokládaná doba trvání promocí je 90 minut.

  Po zkušenostech z předchozích let se vstupenky na promoce vydávat nebudou, tzn. přesný limit počtu hostů pro každého promovaného není striktně dán. Vzhledem ke kapacitním možnostem auly však doporučujeme, aby počet nepřesáhl 6 hostů na jednoho absolventa. V případě většího počtu hostů budou muset někteří po dobu promoce stát, v takovém případě samozřejmě apelujeme na všechny, aby se zachovali podle zásad slušného chování (uvolnit místo starším, ženám či dětem).

  Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

  Hosté zaujmou místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 9:50.

  Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky a ostatní hosty. Jméno absolventa, který bude ochoten tuto roli převzít, nahlaste, prosím, na studijním oddělení (tel. 384 417 104).

  Absolventi, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, nahlásí tuto skutečnost na studijním oddělení (tel. 384 417 104).

30
 • Letní promoce – inženýři
  09:00 -14:00
  30. 06. 2018

  Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česko

  Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česko

  Letní promoce magisterského navazujícího studijního programu proběhnou v sobotu, 30. června 2018 v aule Fakulty managementu VŠE (místnost č. 132). Promoce se týkají těch absolventů, kteří v období od ledna 2018 do 15. června 2018 (včetně) úspěšně ukončili své magisterské navazující studium na Fakultě managementu VŠE.

  Začátek slavnostních promocí

  Organizační pokyny

  Zkouška absolventů magisterského navazujícího studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v sobotu 30. června 2018 v 9:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

  Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v těchto časech:

  • první skupina – 9:30
  • druhá skupina – 11:30

  Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

  Předpokládaná doba trvání promocí je 90 minut

  Po zkušenostech z předchozích let se tentokrát vstupenky na promoce vydávat nebudou, tzn. přesný limit počtu hostů pro každého promovaného není striktně dán. Vzhledem ke kapacitním možnostem auly však doporučujeme, aby počet nepřesáhl 7 hostů na jednoho absolventa. V případě většího počtu hostů budou muset někteří po dobu promoce stát, v takovém případě samozřejmě apelujeme na všechny, aby se zachovali podle zásad slušného chování (uvolnit místo starším, ženám či dětem).

  Hosté zaujmou místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem (tedy v 9:50 pro první a v 11:50 pro druhou skupinu).

  Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

  Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky a ostatní hosty. Jména absolventů pro všechny skupiny, kteří budou ochotni tuto roli převzít, nahlaste, prosím, na studijním oddělení (tel. 384 417 104).

  Absolventi, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, nahlásí tuto skutečnost na studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Červenec