Akademický senát FM

Zástupci akademických pracovníků
Ing. Michal Novák

Předseda
Ing. Taťána Hajdíková

Místopředsedkyně
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc

Ing. Lucie Váchová

Ing. Tereza Vinšová

Studentští zástupci
Eliška Štiková

Studentská místopředsedkyně
Kristýna Zumrová

pernicova

Tajemnice
Monika Bromová