Náhradní termín přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studijního programu

3.7.2018 09:30

Náhradní termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu proběhne v úterý 3. července 2018.

S sebou si nezapomeňte vzít především doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Bez něj vám nebude složení přijímací zkoušky umožněno. Dále budete potřebovat úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Přijímací zkoušku skládat můžete i v situaci, že diplom ještě nemáte. V takovém případě musíte odevzdat jeho úředně ověřenou kopii bezprostředně po jeho získání.

Vše ostatní už obdržíte na místě od nás.

Hodně štěstí!

Harmonogram přijímací zkoušky

Prezence uchazečů a kontrola totožnosti 9:30 – 10:15
Písemný test z Teorie managementu 10:15 – 11:15
Přestávka 11:15 – 11:30
Písemný test z Ekonomie 11:30 – 12:30