Možnost konání státní závěrečné zkoušky a obhajoby BP/DP v září pro studenty s přerušením studia končícím k 31. 8. 2018

Termíny zkoušek garantované Katedrou managementu budou od 1. 9. 2018 00.01 hodin přístupné v InSIS. Od této doby bude možné přihlašovat se na vypsané termíny.

Termíny jsou vypsány pro následující identy:

  • 6SZVPS: 4. 9. 2018
  • 61SZBM: 5. 9. 2018
  • 62SZMN: 4. a 5. 9. 2018
  • 62DPPS: 7. 9. 2018
  • 62SZPS: 11. 9. 2018
  • 62SZVS: 11. 9. 2018

Vzhledem k omezenému množství času pro přihlášení se bude zapotřebí mít zapsaný patřičný ident nejpozději do 3. září ráno a ihned se také na vypsaný termín přihlásit.